Numara : 99
Tarih : 5.10.2016

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/99

KONU: Türkiye ile Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Bazı Maddelerini Revize Eden Protokol Onaylandı.

5 Ekim 2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de 2016/9214 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar” yayımlandı.

01.01.1992 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi”ne ilişkin 26 ncı ve “Tahsilatta Yardımlaşma”ya ilişkin 27 nci maddelerini, güncelleştirilmiş OECD Model Vergi Anlaşması’na uygun olarak değiştiren Protokol Temmuz 2013 tarihinde Brüksel’de imzalanmıştı.

Bilindiği üzere, OECD Model Vergi Anlaşması’nda son yıllarda yapılan değişikliklerle, bilgi değişiminin kapsamı genişletilmiş ve anlaşmada kapsanmayan kişi ve vergilerle ilgili olarak da bilgi değişimi yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, zarar verici vergi uygulamaları ve vergi rekabeti ile mücadele imkanının artırılabilmesi ve banka gizliliği kuralı gibi bilgi değişiminin etkin bir şekilde işletilebilmesine yönelik engellerin kaldırılması sağlanmıştır. Bu değişiklikler, ülkemiz tarafından da benimsenmiş olup, halen müzakereleri süren veya müzakerelere başlanılan anlaşmalarda da, diğer devletin politikasına bağlı olarak bu değişikliklere yer verilmektedir.

Bilgi Değişimi” maddesinde bu yönde yapılan değişiklikler ile bilgi değişiminin kapsamı ve uygulama alanı genişletilmiş olmakta ve böylece iki ülke açısından, doğru ve etkili bir biçimde işleyen bilgi değişimi ile mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının etkin bir şekilde uygulanması sağlanmakta, vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınma önlenmekte ve ayrıca zarar verici vergi rekabeti ile mücadele imkanı artmış olmaktadır.

OECD Model Vergi Anlaşmasına uyumlu olarak ikame edilen “Tahsilatta Yardımlaşma” maddesi ile de iki ülke arasında vergilerin tahsilatında işbirliğinin kapsamı ve uygulama alanı genişletilmiş olmaktadır. Bu Protokolle, tahsilatta yardımlaşmanın kapsamı yalnızca iki ülkenin mukimleri ile sınırlı tutulmamış, iki ülkede de mukim olmayan kişiler ve her çeşit ve tanımdaki vergilerle ilgili olarak da tahsilatta yardımlaşmaya imkan sağlanmıştır.

Bu Karar ile Protokole ilişkin Türkiye’deki yasal prosedür tamamlanmış; ancak Protokol henüz yürürlüğe girmemiştir. Protokolün 4. maddesi gereği, taraf Ülkeler protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli yasal işlemlerin tamamlandığını karşılıklı bildirecektir. Protokol, bu bildirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Protokole aşağıda yer alan bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.