VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/91

KONU: KDV Oranında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapan BKK Yayımlandı. 

Bazı konut teslimlerinde uygulanan %18 KDV oranını %8’e indiren ve bazı ÖTV tutarlarında değişiklik yapan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 8 Eylül 2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1) Konut Teslimlerde KDV Oranı Değişikliği

Bilindiği üzere, KDV Oranların belirlenmesine ilişkin 2007/13033 sayılı Karar uyarınca, yapı ruhsatının 1.1.2013 ve sonrasında alındığı projelerde, net alanı 150 m2’nin üzerindeki konutlar ile net alanı 150 m2'nin altında olan konut teslimlerinden; büyükşehirlerde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamı (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler) dışında, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri, 1000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 KDV oranı uygulanmaktadır.

2016/9153 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a aşağıdaki geçici madde eklenerek yukarıda belirtilen konutların 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV Oranı %18’den %8’e indirildi.

Eklenen geçici madde 2:

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.

2) ÖTV Tutarlarında Yapılan Değişiklikler

Yine bu Karar ile 08.09.2016 tarihinden geçerli olmak üzere ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı malları ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

(I) SAYILI LİSTE

 

(A) CETVELİ

 

 

 

G.T.İ.P. NO*

Mal İsmi

Eski Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

 

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

 

 

 

 

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

0

Kilogram

 

 

(Yalnız nafta)

 

 

 

 

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

0

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95'den az olanlar    

2,15

2,15

Litre

 

 

(Kurşunsuz normal benzin)

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

 

 

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan

2,1765

2,3765

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

 

 

2710.11.45.00.12

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

2,1765

2,3765

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

 

 

2710.11.45.00.19

Diğerleri

2,1765

2,3765

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)         

 

 

 

 

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,2985

2,4985

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)   

 

 

 

 

2710.11.49.00.19

Diğerleri

2,2985

2,4985

Litre

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

 

 

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar                

2,18

2,18

Litre

 

 

(Kurşunlu normal benzin)

 

 

 

 

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

 

 

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar      

2,18

2,18

Litre

 

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

 

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

0

Litre

 

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

0

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.41.00.11

Motorin               

1,5945

1,7945

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.41.00.13

Kırsal Motorin

1,5945

1,7945

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.41.00.29

Diğerleri          

1,5945

1,7945

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.12

Kırsal Motorin    

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.45.00.29

Diğerleri      

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

 

 

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

 

 

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

 

 

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

 

 

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

 

 

2710.19.49.00.18

Diğerleri             

1,5245

1,7245

Litre

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler) 

 

 

 

 

2710.19.61.00.11

Fuel oil 3

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)   

 

 

 

 

2710.19.61.00.12 

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)   

 

 

 

 

2710.19.61.00.13 

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.61.00.14 

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)      

 

 

 

 

2710.19.61.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)     

 

 

 

 

2710.19.61.00.16 

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)               

 

 

 

 

2710.19.61.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)               

 

 

 

 

2710.19.61.00.18 

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)               

 

 

 

 

2710.19.61.00.21 

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)               

 

 

 

 

2710.19.61.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)               

 

 

 

 

2710.19.61.00.23 

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)   

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)               

 

 

 

 

2710.19.61.00.29 

Diğerleri

0,237

0,237

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.63.00.11

Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  

 

 

 

 

2710.19.63.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.63.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.63.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.63.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.63.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.63.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.63.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.63.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.63.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.63.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)  

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

 

 

 

 

2710.19.63.00.29  

Diğerleri

0,476

0,476

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.11

Fuel oil 5

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)

 

 

 

 

2710.19.65.00.29

Diğerleri

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)       

 

 

 

 

2710.19.69.00.11

Fuel oil 6

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)    

 

 

 

 

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)           

 

 

 

 

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)    

 

 

 

 

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)        

 

 

 

 

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)       

 

 

 

 

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)        

 

 

 

 

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)        

 

 

 

 

2710.19.69.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)

 

 

 

 

2710.19.69.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

 

 

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)      

 

 

 

 

2710.19.69.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Fuel oiller)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)       

 

2710.19.69.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

 

 

(Fuel oiller)

0,224

0,224

Kilogram

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler)      

 

2710.19.69.00.99

Diğerleri

 

 27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;  2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

0

Kilogram

 

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

Standart Metreküp

 

2711.11.00.00.00

Doğal gaz                  

 

 

 

 

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar

0,8599

0,8599

 

 

Diğerleri

0,023

0,023

 

 

(Sıvılaştırılmış)

1,494

1,494

Kilogram

 

2711.12

Propan                                                        

 

 

(Sıvılaştırılmış)

1,494

1,494

Kilogram

 

2711.13

Bütan                                                                         

 

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

1,578

1,778

Kilogram

 

 

Diğerleri

1,21

1,21

Kilogram

 

 

(Gaz halinde)

0,8599

0,8599

Standart Metreküp

 

2711.21.00.00.00

Doğal gaz               

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

 

 

Diğerleri

0,023

0,023

Standart Metreküp

 

 

(Gaz halinde)

1,494

1,494

 

 

2711.29.00.00.11

Propan             

Kilogram

 

 

(Gaz halinde)

1,494

1,494

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan          

Kilogram

 

27.13

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

0

Kilogram

 

 

(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

 

 

 

 

 

(Petrol koku)

0

0

 

 

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş 

Kilogram

 

 

(Petrol koku)

0

0

 

 

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş 

Kilogram

 

 

(Petrol bitümeni)

0

0

 

 

2713.20.00.00.19

Diğerleri

Kilogram

 

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları      

0

0

Kilogram

 

 

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

 

 

 

 

2715.00.00.00.00

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol  bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

0

0

Kilogram

 

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

1,1209

1,1209

Litre

 

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

1,1209

1,1209

Litre

 
           

(B) CETVELİ

 
           

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

 

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.99.19.00.00

Diğerleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.12.21.00.00

White spirit

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2710.20.90.00.00.

Diğer yağlar

2,2985

2,4985

Kilogram

 

 

 

[Yalnız;

 

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

 

 

 

 

 

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

 

 

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2901.10.00.90.12

Heptan

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2901.10.00.90.13

Pentan

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2902.60.00.00.00

Etil benzen

2,2985

2,4985

Kilogram

 

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,2985

2,4985

Kilogram

 

38.11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

2,4985

Kilogram

 
 
 
 
 

3814.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,739

0,9390

Kilogram

 
 
 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,739

0,939

Kilogram

 

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.21

Spindle oil

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.22

Light neutral

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.24

Bright stock

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2712.20

Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin

1,3007

1,5007

Kilogram

 

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,9367

1,1367

Litre

 

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,9367

1,1367

Litre

 

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar(Yağlama müstahzarları)

1,3007

1,5007

 

 

 

 

Kilogram

 

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)

1,3007

1,5007

 

 

 

 

Kilogram

 

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar(Yağlama müstahzarları)

1,3007

1,5007

 

 

 

 

Kilogram

 

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

1,5007

Kilogram

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.