VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/62

KONU: Belçika ile İmzalanan ÇVÖA’yı Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı.

6720 No.lu “Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 24 Haziran 2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

9 Temmuz 2013 tarihinde imzalanmış olan söz konusu Protokol ile mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Bilgi Değişimi” (26 ncı madde) ve “Tahsilatta Yardımlaşma” (27 nci madde) maddeleri, OECD Model Vergi Anlaşması’na uygun olarak değiştirilmekte ve yerine ikame edilen maddeler Anlaşma’ya yansıtılmaktadır.

Bilindiği üzere, OECD Model Vergi Anlaşması'nda son yıllarda yapılan değişikliklerle, bilgi değişiminin kapsamı genişletilmiş ve anlaşmada kapsanmayan kişi ve vergilerle ilgili olarak da bilgi değişimi yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, zarar verici vergi uygulamaları ve vergi rekabeti ile mücadele imkanının artırılabilmesi ve banka gizliliği kuralı gibi bilgi değişiminin etkin bir şekilde işletilebilmesine yönelik engellerin kaldırılması sağlanmıştır.

Bu Protokol ile "Bilgi Değişimi" maddesi bu yönde değiştirilmiş ve uygulama alanı genişletilmiştir.

OECD Model Vergi Anlaşmasına uyumlu olarak ikame edilen "Tahsilatta Yardımlaşma" maddesi ile tahsilatta yardımlaşmanın kapsamı yalnızca iki ülkenin mukimleri ile sınırlı tutulmamış, iki ülkede de mukim olmayan kişiler ve her çeşit ve tanımdaki vergilerle ilgili olarak da tahsilatta yardımlaşmaya imkan sağlanmıştır.

6720 No.lu Kanun ile onaylanan bu Protokol henüz yürürlüğe girmemiştir. Protokolün 4. maddesi gereği, taraf Ülkeler protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli yasal işlemlerin tamamlandığını karşılıklı bildirecektir. Protokol, bu bildirimlerden sonuncusunun yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Protokole ve Kanuna aşağıda yer alan bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol

6720 No.lu Kanun

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.