Numara : 118
Tarih : 28.11.2016

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/118

KONU: Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılımda İşveren Yükümlülüklerine İlişkin Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı.

  

26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik katılımda işveren yükümlülüklerine ilişkin 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı.

 

Bilindiği üzere, kamuoyunda "zorunlu bireysel emeklilik" olarak da ifade edilen otomatik katılım uygulaması, 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6740 sayılı Kanun’un Ek 2'nci maddesi uyarınca 1.1.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Diğer taraftan aynı Kanun ile Bakanlar Kurulu’na emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları belirleme yetkisi verilmiştir.

 

2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde, yürürlüğüne kısa süre kalan söz konusu uygulamanın işverenlere getirdiği yükümlülüklere değinilmektedir. 

Genelde işverenlerin öncelikle;

  • Otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle anlaşmak,

  • Merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemek,

  • Kapsamda yer alan çalışanlarına emeklilik planı sunmak ve çalışanın ücretinden keseceği katkı payını emeklilik şirketine aktarmak

zorunda olduğuna değinilmiştir.

Öte yandan yine aynı Genelgede, işverenin, söz konusu katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaması veya geç aktarması sonucu çalışanın birikiminde oluşacak parasal kayıplardan sorumlu olacağı belirtilmiştir. 

Konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.hazine.gov.tr adresinde yayımlanan ve 2016/107 No.lu sirkülerimizle duyurusu yapılan "İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım Kılavuzu"nu inceleyebilirsiniz.

Söz konusu Genelgeye ise aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.