Numara : 104
Tarih : 26.10.2016

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/104

KONU: Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Bazı Süreler Uzatıldı.

26 Ekim 2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete'de 2016/9385 sayılı "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar" yayımlandı.

Karar ile;

  • 6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar,

  • Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay,

uzatılmıştır.

Kanunun işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesinde ve varlık barışına ilişkin 7 maddesinde yer alan sürelerde değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre;

  • Kanun kapsamındaki; kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklar, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanlar ve idari para cezaları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlar için son başvuru 25.11.2016 tarihi (bu tarih dahil),

  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi için son başvuru Kasım ayı sonu,

  • Varlık Barışı için son başvuru Aralık ayı sonu

olmaktadır.

Ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

 

2016/9385 sayılı Karar

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.