Numara : 99
Tarih : 25.12.2015

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/99

KONU: Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Tablosunda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır.

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 458 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 28/4/2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ekinde yer alan "amortismana tabi iktisadi kıymetler tablosu"nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

 

 

 

Ömür

A.Oranı

Yapılan Düzenleme

3.6.1.

 

Basit tahta palet

2

50,00%

"Basit" eklenmiştir.

3.6.3.

 

Yoğunluğu ve kırılma direnci yüksek, esnemeye ve baskıya dayanıklı keresteden imal edilmiş ahşap palet

8

12,50%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.14.15.

 

Taşıtlarda kullanılan lityum iyonlu piller

8

12,50%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.37.1.

 

İklimlendirme kabini

10

10,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.37.2.

 

Yırtılma test cihazı

10

10,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.37.3.

 

PH metre cihazı

10

10,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.37.4.

 

Işık haslığı ve hava koşulları test cihazı

10

10,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.49.1.

 

Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri, plaka tanıma sistemi v.b.

5

20,00%

"plaka tanıma sistemi" eklenmiştir. Faydalı Ömür ve Amorstisman Oranında deşiklik yapılmamıştır.

3.52.

 

Yürüyen merdivenler, platformlar, konveyörler, bariyerler ve bunların benzerleri

10

10,00%

"konveyörler" eklenmiştir.

3.88.

 

Basınç odaları

10

10,00%

Bu satırda daha önce yer alan "Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar" 3.95. olarak belirlenmiştir. Bu satıra "Basın Odaları" ve buna ilişkin süre ve oran yeni eklenmiştir.

3.89.

 

Süs bitkileri

5

20,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.90.

 

Modüler sistem tuvalet

10

10,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.91.

 

Su arıtma cihazları

5

20,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.92.

 

Masaj koltukları

5

20,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.93.

 

Dijital baskı makinesi

10

10,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.94.

 

İşletmelerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri

2

50,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

3.95.

 

Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar

5

20,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

6.7.1.

 

Taşıma ve yükleme amaçlı kullanılan robotlar, robotlu yükleme sistemleri

5

20,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

6.13.

 

Treyler ve treylere bağlı konteynerler (yarı römorklar dahil)

6

16,66%

"(yarı römorklar dahil)" eklenmiştir.

17.3.

 

Hayvansal yağ ve kemik hammaddesi kullanılarak elde edilen don yağı, don yağı asidi, et ve kemik unu imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

6

16,66%

Bu satır yeni eklenmiştir.

24.1.

 

Metal ofset baskı makinesi

10

10,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

45.1.6.

 

Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar

15

6,66%

Tebliğ öncesi Faydalı Ömür "5" ve Amorstisman Oranı "20" idi.

45.4.

 

Elektrik enerjisi tüketimini ölçmede kullanılan sayaçlar

5

20,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

49.1.

 

Izgara Temizleme Makinesi

10

10,00%

Bu satır yeni eklenmiştir.

52.5.1.

 

Tabanca

8

12,50%

Bu satır yeni eklenmiştir.

59.3.

 

Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.), sıcak hava balonları

3

33,33%

"sıcak hava balonları" eklenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.