Numara : 83
Tarih : 19.11.2015

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/83

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de 2015/8216 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Yeni eklenen bent:

“ö) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları”

Buna göre, yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları, 5 inci bölge için (minimum yatırım tutarlarında ve üstünde yapılacak yatırımlara) uygulanan;

  • Gümrük vergisi muafiyeti,
  • KDV istisnası,
  • Vergi indirimi,( 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde kurumlar veya gelir vergisi indirim oranı %80)
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği,(31.12.2015 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için 7 yıl süreyle, 01.01.2016 tarihinden sonra başlanılacak yatırımlar için ise 6 yıl geçerli olacaktır.)
  • Yatırım yeri tahsisi
  • Faiz desteği (TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan)

desteklerden faydalanabilecektir.

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2015/8216 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.