VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/35

KONU: Tüzel Kişiliğin Yönetim Kurulu Üyesi Olması Halinde Elde Edilen Huzur Hakkının KV ve KDV Uygulaması Karşısındaki Durumu.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüzel kişilerin yönetim kuruluna üye seçilebildiği bilinmektedir.

Bir tüzel kişinin yönetim kuruluna üye seçilmesi halinde elde edilecek huzur hakkının kurumlar vergisi, gelir vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen bir özelgeye bu sirkülerimizde dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Konuya ilişkin olarak Mali İdare tarafından 11.04.2014 tarihinde verilen özelgeye göre:

  • İştirak edilen tüzel kişiler nezdindeki yönetim kurulu üyeliği nedeniyle bu iştirakler tarafından ödenen huzur hakkı bedelleri şirket geliri olup, bu bedellerin kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.
  • Yönetim kurulu üyeliği dolayısıyla iştiraklerden alınan huzur hakkı bedellerinden, şirketi yönetim kurullarında temsil eden personele yapılacak ödemeler ücret olarak kabul edilmekte olup, bu ödemeler üzerinden şirket tarafından Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
  • Şirketin, iştiraki olduğu firmaların yönetim kurulu üyeliğinden elde ettiği bedeller,  bu firmaların yönetim ve idaresine yönelik hizmetin karşılığı olduğundan; bu bedellerin, genel oranda (%18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

Söz konusu özelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

11/04/2014 Tarihli ve 64597866-125[6-2015]-49 Sayılı Özelge

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

 

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.