VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/31

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

5 Mart 2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de 2014/7273 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.
 
Bu Karar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ da aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

1. 2012/3305 sayılı Kararın eki EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tabloda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda “11” sektör numarası bulunmayan illere (İstanbul hariç) “11” sektör numarası ve aynı tablonun 10 numaralı dipnotuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
"d) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları."
 
Buna göre, kimyasal madde ve ürünlerin imalatına sağlanan teşvik kapsamına aşağıdaki iller de dahil edilmiştir.
 
• Birinci bölgeden; Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Muğla.
• İkinci bölgeden; Aydın, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Tekirdağ.
• Üçüncü bölgeden; Balıkesir, Bilecik, Burdur, Karabük, Manisa, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak.
• Dördüncü bölgeden; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Rize.
• Beşinci bölgeden; Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Sinop, Tokat, Tunceli.

2. Aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR / A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker.

1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker. (nişasta sütünden, münhasıran kristal früktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç)

3.  Aynı Karara aşağıdaki madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kararın 2 nci maddesi ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde, 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır."

4. 2012/3305 sayılı Kararın Müracaat başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithal edilebilmesine yönelik olarak Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, bu meblağ 10 bin Türk Lirası olarak uygulanır."
 
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
 
2014/7273 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
 
Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.