VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2015/25

KONU: e-Beyannamelerde Güncellemeler Yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, KDV1 Beyannamesinde ve MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Beyannamede yapılan değişiklikle, DİİB veya Geçici 17 kapsamında alım yapıp ihraç kaydıyla (KDV Kanunu 11/1-c) teslimde bulunan mükelleflerin iadesini talep edemeyecekleri KDV’nin indirim hesaplarına dahil edileceği döneme ilişkin düzenlemeye gidilmiştir.

Buna göre, dönem ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan ancak tahsil edilmeyen KDV tutarından düşülen bu tutar, ihracatın gerçekleşmesi beklenilmeden tesliminde yapıldığı dönem devir KDV tutarına eklenecektir.

Ayrıca, iadesi talep edilemediği için indirim hesaplarına aktarılan tutar için mükelleflerin herhangi bir dilekçe vermesine gerek bulunmamaktadır.

2. MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan işyeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz.

Yukarıda anılan beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.