VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/88

KONU: İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları Hakkında SGK Duyurusu Yayınlandı.

İşten ayrılış bildirgesi düzenlenen sigortalılar için genel sağlık sigortası bilgilendirme yazıları hazırlandığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15 Ağustos 2014 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuruda;

  • 5510 Sayılı Kanun'un Sigortalı sayılanlar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce işten ayrılan sigortalılar için e-Bildirge sisteminde işten ayrılış bildirgesi düzenlenirken, hem işverenlere hem de adına işten ayrılış bildirgesi verilen sigortalılara yönelik ekranda yer alacak olan genel sağlık sigortası bilgilendirme yazıları hazırlandığı,
     
  • Sigortalıların işten ayrılmalarından sonra, sorunsuz bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla genel sağlık sigortasına ilişkin bilgilendirme yazılarının işverenler tarafından işten ayrılan sigortalılara verilmesinin önem arz ettiği,
     
  • Genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin işverenler ve sigortalılar için hazırlanan bilgilendirme yazılarının 15 Ağustos 2014 tarihi itibariyle İşveren e-Bildirge sisteminden verilecek olan işten ayrılış bildirgeleri ekranlarında yer alacağı ve söz konusu yazılara bu duyuru ekinde de yer verildiği

belirtilmiştir.

İlgili duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

SGK Duyurusu - İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazıları.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.