VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/73

KONU: Proje Bazlı KDV İstisna Talep Belgeleri Hakkında Duyuru Yayınlandı.

Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile KDV Kanunu'nun 13/a maddesi kapsamındaki imal, inşa, tadil, bakım ve onarım uygulamalarını içeren istisna düzenlemelerinde proje uygulamasına geçilmiştir.

Buna göre, araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükelleflerin, her bir araca yönelik olarak hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra, vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunması gerekmektedir. Yapılan başvuruları değerlendiren vergi dairesi tarafından, gerekli şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca, internet vergi dairesinde, bu kapsamında proje bazlı istisna talepleri girişinin nereden yapılacağına ilişkin 18 Haziran 2014 tarihli aşağıda yer alan duyuru yayınlanmıştır.

Söz konusu duyuruda ayrıca, Internet Vergi Dairesi'nden girişi yapılabilecek KDV İstisna Talep Belgesi alt türlerine yer verilmiştir.

KDV İSTİSNA TALEP BELGELERİ

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında proje bazlı istisna talepleri girişi, Internet Vergi Dairesi'nden (Internet Vergi Dairesi / Bilgi Girişi / KDV İstisna Belgesi Talepleri kısmından) yapılacaktır.

İstisna belgesine göre mal satacak mükelleflerimiz Internet Vergi Dairesi / Bilgi Girişi / KDV İstisna Belgesi Talepleri / İstisna Belgesi Satış Bilgisi Ekleme (satıcılar için) kısmından satış bilgisi gireceklerdir.

Internet Vergi Dairesi'nden girişi yapılabilecek KDV İstisna Talep Belgesi alt türleri şunlardır:

1. EK 6A Araçların Teslimine veya İthaline İlişkin Verilecek İstisna Belgesi

2. EK 6B Araçların Tadil, Onarım ve Bakımına İlişkin Verilecek İstisna Belgesi

3. EK 6C1 Araçların İmali veya İnşasında Kullanılacak İmal/İnşa Projesinde Yer Alan Mal ve Hizmetlerin Alımına veya İthaline İlişkin İmal/İnşa Edene Verilecek İstisna Belgesi (Bizzat İmal ve İnşa Edenler)

4. EK 6C2 Araçların İmali veya İnşasında Kullanılacak İmal/İnşa Projesinde Yer Alan Mal ve Hizmetlerin Alımına veya İthaline İlişkin İmal/İnşa Edene Verilecek İstisna Belgesi (Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler)

5. EK 6D Araçların İmali veya İnşasında Kullanılacak İmal/İnşa Projesinde Yer Alan Mal ve Hizmetlerin Alımına veya İthaline İlişkin İmal/İnşa Ettiren Firmaya Verilecek İstisna Belgesi

6. EK 6E Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara İmal/İnşa Projesinde Yer Alan Mal ve Hizmetlerin Alımına veya İthaline İlişkin Verilecek Belge Örneği (KDV Mükellefi Olanlar İçin)

7. EK 6F Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara İmal/İnşa Projesinde Yer Alan Mal ve Hizmetlerin Alımına veya İthaline İlişkin Verilecek Belge (KDV Mükellefi Olmayanlar İçin)

8. EK 7D Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Verilecek İstisna Belgesi Örneği

9. EK 7E Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Verilecek İstisna Belgesi (KDV Mükellefi Olmayanlar İçin)

10. EK 8B Altın, Gümüş ve Platin ile İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Verilecek İstisna Belgesi Örneği

11. EK 9A Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Verilecek İstisna Belgesi

12. EK 10 3065 Sayılı Kanunu'nun (13/e) Bendi Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.