VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/65

KONU: Vergi ve SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Öngören Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

Vergi alacakları ile SGK'nın prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde;

  • 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere ilişkin kesinleşmiş vergi alacaklarına,
     
  • Kasa fazlaları ile ortaklardan alacakların işletme kayıtlarında gerçek duruma uygun hale getirilmesine,
     
  • SGK’ya ilişkin alacakların yeniden yapılandırılmasına,
     
  • Çeşitli idari para cezalarına

ilişkin düzenlemeler öngörülmektedir.

Bu kanun teklifi geçmiş dönemlerde yayımlanan "af kanunları"ndan farklı olarak matrah artırıma ilişkin düzenlemeler içermemektedir.

Diğer taraftan, teklifle ilgili olarak mecliste yapılacak görüşmelerde bir takım eklemeler ve çıkarmalar yapılabileceği tabidir.

Söz konusu Kanun teklifine aşağıda yer alan bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kanun Teklifi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.