Numara : 61
Tarih : 29.4.2014

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/61

KONU: Türkiye ile Malezya Arasında Mevcut ''Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması''nın ''Bilgi Değişimi'' Maddesini Değiştiren Protokol Yürürlükte.

Türkiye ile Malezya arasında mevcut ''Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması''nın ''Bilgi Değişimi'' maddesini değiştiren Protokol 17 Şubat 2010 tarihinde imzalanmıştı.

22 Mayıs 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6469 Sayılı Kanun ile Protokolün onaylanması uygun bulunmuştu.

Söz konusu Protokol, 29 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6035 sayılı Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar ile 25 Aralık 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Protokolle, Anlaşmanın "Bilgi Değişimi" başlıklı 25. Maddesi, güncelleştirilmiş OECD Model Vergi Anlaşması’na uygun olarak değiştirilmiştir.

OECD Model Vergi Anlaşması’nda son yıllarda yapılan değişikliklerle, bilgi değişiminin kapsamı genişletilmiş ve anlaşmada kapsanmayan vergilerle ilgili olarak bilgi değişimi yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, zarar verici vergi uygulamaları ve vergi rekabeti ile mücadele imkânının artırılabilmesi ve banka gizliliği kuralı gibi bilgi değişiminin etkin bir şekilde işletilebilmesi önündeki engellerin kaldırılabilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili Protokol metnine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye ile Malezya Arasında Mevcut ''Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması''nın ''Bilgi Değişimi'' Maddesini Değiştiren Protokol

2014/6035 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.