VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/3

KONU: 2014 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri.

30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/1 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile değerli kağıt bedelleri 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :a) Noter kağıdı

7,55

b) Beyanname

7,55

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

15,1

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)3 – Pasaportlar

75

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri

206

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)6 - Nüfus cüzdanları

6,75

7 - Aile cüzdanları

69

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)9 - Sürücü belgeleri

92,5

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

92,5

11 - Motorlu araç trafik belgesi

92,5

12 - Motorlu araç tescil belgesi

69,5

13 - İş makinesi tescil belgesi

69,5

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

4,75

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

6,75

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2014/1 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.