VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/21

KONU: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak Borsa İstanbul (“BİST”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri BİST tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda BİST’te son işlem günü olan 31.12.2013 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 4 ncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

Kamu Menkul Kıymetleri

Devlet Tahvilleri

31.12.2013

TRT290114T18

101,380

31.12.2013

TRT260214T10

103,272

31.12.2013

TRT050314T14

103,050

31.12.2013

TRT020414T16

103,040

31.12.2013

TRT090414T19

97,725

31.12.2013

TRT210514T12

144,658

31.12.2013

TRT040614T12

100,361

31.12.2013

TRT110614T13

96,313

31.12.2013

TRT160714T17

102,670

31.12.2013

TRT060814T34

94,622

31.12.2013

TRT060814T18

105,253

31.12.2013

TRT240914T15

100,508

31.12.2013

TRT011014T19

144,167

31.12.2013

TRT191114T18

92,158

31.12.2013

TRT070115T13

100,089

31.12.2013

TRT110215T16

137,004

31.12.2013

TRT290415T14

130,216

31.12.2013

TRT130515T11

94,558

31.12.2013

TRT170615T16

100,463

31.12.2013

TRT071015T12

99,490

31.12.2013

TRT270116T18

101,915

31.12.2013

TRT040516T11

121,683

31.12.2013

TRT280916T19

102,531

31.12.2013

TRT040117T14

102,570

31.12.2013

TRT080317T18

100,102

31.12.2013

TRT251017T18

101,723

31.12.2013

TRT240118T19

104,564

31.12.2013

TRT140218T10

90,281

31.12.2013

TRT200618T18

94,009

31.12.2013

TRT141118T19

96,183

31.12.2013

TRT150120T16

107,127

31.12.2013

TRT110320T18

98,623

31.12.2013

TRT010420T19

137,096

31.12.2013

TRT060121T16

124,131

31.12.2013

TRT210721T11

118,618

31.12.2013

TRT120122T17

100,772

31.12.2013

TRT230222T13

114,741

31.12.2013

TRT140922T17

92,877

31.12.2013

TRT080323T10

84,283

31.12.2013

TRT270923T11

94,085

Kira Sertifikaları

31.12.2013

TRD180215T17

98,817

31.12.2013

TRD190815T10

102,614

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Kot Dışı Finansman Bonosu

31.12.2013

TRDASVK41424

100,114

31.12.2013

TRDABVKK1413

100,565

Kot Dışı Finansman Bonosu

31.12.2013

TRFGRFA61412

96,134

31.12.2013

TRFALTN91419

100,727

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

31.12.2013

TRSDSTF31413

101,181

31.12.2013

TRSTBTFE1414

98,888

31.12.2013

TRSLBTVE1412

102,837

31.12.2013

TRSGRFKK1412

96,724

31.12.2013

TRSVDTFA1412

97,577

31.12.2013

TRSDDKFA1413

98,316

31.12.2013

TRSTHEHA1417

104,153

31.12.2013

TRSKCTF11513

103,163

31.12.2013

TRSGLMD11512

101,427

31.12.2013

TRSCFAK11513

101,862

31.12.2013

TRSNURL11511

101,686

31.12.2013

TRSNTHL11514

100,000

31.12.2013

TRSCKKB21510

99,844

31.12.2013

TRSAYGZ31511

99,040

31.12.2013

TRSULFK41519

101,747

31.12.2013

TRSTPFC51518

101,795

31.12.2013

TRSEKOF51516

101,921

31.12.2013

TRSVERA51517

101,112

31.12.2013

TRSLDFK61513

100,537

31.12.2013

TRSZORN81517

101,098

31.12.2013

TRSPLDG91517

102,123

31.12.2013

TRSALTN91511

100,703

31.12.2013

TRSZORNE1512

101,013

31.12.2013

TRSNTHLK1517

100,909

31.12.2013

TRSORFNK1518

101,372

31.12.2013

TRSLBTVA1515

100,995

31.12.2013

TRSPLENA1516

100,788

31.12.2013

TRSRNSHA1514

99,689

31.12.2013

TRSGLMD41618

99,994

31.12.2013

TRSDEVA61615

99,903

31.12.2013

TRSRGYO61615

100,143

31.12.2013

TRSRNSH71616

102,461

31.12.2013

TRSCRSIA1615

101,067

Özel Sektör Tahvili

31.12.2013

TRSTISB11413

99,359

31.12.2013

TRSTEBK41416

97,446

31.12.2013

TRSINGBK1414

92,405

31.12.2013

TRSAKBK41512

100,216

31.12.2013

TRSDZBK51513

100,776

31.12.2013

TRSDZBK21615

101,321

Kot Dışı Banka Bonosu

31.12.2013

TRQAKYB11437

99,290

31.12.2013

TRQDZBK31436

98,082

Banka Bonosu

31.12.2013

TRQVKFB11416

99,643

31.12.2013

TRQTISB11417

99,361

31.12.2013

TRQVKFB21415

98,645

31.12.2013

TRQTEBK31411

98,514

31.12.2013

TRQTISB31423

98,506

31.12.2013

TRQTISB31415

98,506

31.12.2013

TRQTISB41422

97,682

31.12.2013

TRQTISB51413

96,64

31.12.2013

TRQVKFB61411

96,313

Kot Dışı Varlığa Dayalı MK

31.12.2013

TRPAKYBK1416

90,694

31.12.2013

TRPAKYB71516

122,609

* BİST Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.