VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/15

KONU: 2014 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Yeniden Belirlendi.

Bilindiği üzere, 2014 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Diğer taraftan, 3 Ocak 2014 tarihinde TÜİK tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2013 yılı Aralık ayında 2013 Yılı Haziran ayına göre %3,27 oranında artış gerçekleşmiştir. Maliye Bakanlığı bu artışı göz önünde bulundurarak, 03 Ocak 2014 tarihli ve 27998389.115913 sayılı Genelge ile yukarıda belirtilen katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlemiştir. Bu sene için maaş katsayıları ikinci altı aylık dönemde değişiklik göstermeyecektir.

Dönem

01.01.2014 – 31.12.2014

Aylık Katsayısı

0,076998

Taban Aylık Katsayısı

1,205274

Yan Ödeme Katsayısı

0,024416

Buna göre 2014 yılında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. 2014 Yılında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2014-31.12.2014

3.438,22

1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X 2 (% 200)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,076998

=

115,497

8.000

X

0,076998

=

615,984

500

X

0,076998

=

38,499

1.000

X

1,205274

=

1.205,274

(1.500+8.000)

X

0,076998 X 2 (% 200)

=

1.462,962

Toplam

3.438,22

2. 2014 Yılında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2014 – 30.06.2014

38,50

19,25

Hesaplama şekli

(500 x 0,076998)

(250 x 0,076998)

3) Şahıs Sigorta Poliçeleri Kapsamında (7 Ekim 2001 Tarihinden Önce İmzalanan), Sigorta Şirketleri Tarafından Sigortalılara Yapılan Ödemelerde Uygulanan İstisna Tutarı

Aylık Ödemelerde (TL)

Toplu Ödemelerde (TL)

6.133,15 TL

103.146,60 TL

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.