VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/13

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Primine Esas Kazanç (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret) ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını belirledi.

Bu sirkülerimizde 2014 yılı;

  • Asgari ücret tutarlarına,
  • Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti tablosuna (Sirküler ekinde yer almaktadır),
  • Sigorta primine esas aylık kazancın alt ve üst sınırına,
  • Asgari geçim indirimi tutarlarına

yer verilmektedir.

A- 2014 Yılında uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

01 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014

35,70

1.071,00

01 Temmuz 2014 – 31 Aralık 2014

37,80

1.134,00


01.01.2014 – 30.06.2014 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet(*)

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

910,35

765,67

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

1820,70

765,67

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

1071,00

149,94

10,71

136,56

8,13

2731,05

765,66

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

3641,40

765,67

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

4551,75

765,67

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98

1071,00

149,94

10,71

136,56

8,13

5462,10

765,67

80,33

846,00

219,55

21,42

1311,98


*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.

Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet (**)

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

910,35

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

1820,70

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

2731,05

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

3641,40

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

4551,75

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

1071,00

149,94

10,71

136,55

8,13

5462,10

765,67

80,33

846,00

166,01

21,42

1258,43

** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

01.07.2014 – 31.12.2014 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları
 


Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet(*)

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

6426,00

810,70

80,33

891,03

232,47

22,68

1389,15

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

7389,90

810,70

80,33

891,03

232,47

22,68

1389,15

1134,00

158,76

11,34

144,59

8,61

8353,80

810,70

80,33

891,03

232,47

22,68

1389,15

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

9317,70

810,70

80,33

891,03

232,47

22,68

1389,15

1134,00

158,76

11,34

144,59

8,61

10281,60

810,70

80,33

891,03

232,47

22,68

1389,15

1134,00

158,76

11,34

156,86

8,61

11245,50

798,43

80,33

878,76

232,47

22,68

1389,15*5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmektedir. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için ise SGK primi işveren payı %20,5'dir. Bu hesaplamada SGK primi işveren payı %20,5 olarak dikkate alınmıştır.
 


Brüt

SSK İşçi

İşsizlik İşçi

Aylık Gelir Vergisi

Damga Vergisi

Kümülatif Vergi Matrahı

Net

Asgari Geçim İndirimi

Toplam Ele Geçen

SSK İşveren

İşsizlik İşveren

Toplam Maliyet**

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

6426,00

810,70

80,33

891,03

175,77

22,68

1332,45

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

7389,90

810,70

80,33

891,03

175,77

22,68

1332,45

1134,00

158,76

11,34

144,59

8,61

8353,80

810,70

80,33

891,03

175,77

22,68

1332,45

1134,00

158,76

11,34

144,58

8,61

9317,70

810,70

80,33

891,03

175,77

22,68

1332,45

1134,00

158,76

11,34

144,59

8,61

10281,60

810,70

80,33

891,03

175,77

22,68

1332,45

1134,00

158,76

11,34

156,86

8,61

11245,50

798,43

80,33

878,76

175,77

22,68

1332,45

** 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

B- Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2014 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi

SSK Taban Ücreti TL (Aylık kazancın alt sınırı)

SSK Tavan Ücreti TL (Aylık kazancın üst sınırı)

01.01.2014 – 30.06.2014

1.071,00

6.961,50

01.07.2014 – 31.12.2014

1.134,00

7.371,00

D- 2014 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

Ay Asgari Ücret Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 1.071 = 12.852,00 .- TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Çalışanın Medeni Durumu

İndirim Oranı (%)

2014 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

50

80,33

Evli, eşi çalışmıyor

60

96,39

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

67,5

108,44

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

75

120,49

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

80

128,52

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

85

136,55

Evli, eşi çalışıyor

50

80,32

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

57,5

92,37

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

65

104,42

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

70

112,46

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

75

120,49

Boşanmış

50

80,32

Boşanmış, 1 çocuklu

57,5

92,37

Boşanmış, 2 çocuklu

65

104,42

Boşanmış, 3 çocuklu

70

112,46

Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2014 İlk Altı Ayı Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (Birinci Dönem)

2014 İkinci Altı Ayı Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti (İkinci Dönem)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.