VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2014/12

KONU: Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklik Yapıldı.

1 Ocak 2014 tarihli ve 28869 sayılı Resmi Gazete'de 2013/5761 sayılı “Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar” yayımlandı.

Bu Kararla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre bazı mallara uygulanan ÖTV oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanan tütün fonu tutarları yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar ile yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1. ÖTV Kanuna Ekli (II) Sayılı Listede Yapılan Değişiklikler

ÖTV Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler” için uygulanan %40 vergi oranı %45, “-Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler” için uygulanan %80 vergi oranı %90, “-Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler” için uygulanan %130 vergi oranı %145 olarak yeniden tespit edilmiştir.

2. ÖTV Kanuna Ekli (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yapılan Değişiklikler

ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeninden belirlenmiştir.

 

(III) SAYILI LİSTE

 

 

 

(A) CETVELİ

 

03.07.2013

01.01.2014

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Asgari Maktu

Asgari Maktu

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

-

-

 

 

 

 

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,64

0,74

 

 

 

 

 

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

0

3,61

3,97

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

 

 

 

 

 

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

24,39

26,83

 

 

 

 

 

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

33,46

36,81

 

 

 

 

 

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

26,56

29,22

 

 

 

 

 

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

3,61

3,97

 

 

 

 

 

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

107,44

118,18

 

 

 

 

 

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

0

107,44

118,18

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

 

 

 

 

 

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

0

107,44

118,18

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

 

 

 

 

 

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

102,23

112,45

 

 

 

 

 

2208.50

Cin ve Geneva

0

85,54

94,09

 

 

 

 

 

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

85,54

94,09

 

 

 

 

 

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

107,44

118,18

 

 

 

 

 

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

107,44

118,18

 

 

 

 

 

2208.70

Likörler

0

107,44

118,18

 

 

 

 

 

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

107,44

118,18

 

 

 

 

 

2208.90.48.00.11

Rakı

0

81,01

89,11

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

 

 

 

 

 

2208.90.71.00.11

Rakı

0

81,01

89,11

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

 

 

(B) CETVELİ

 

03.07.2013

01.01.2014

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi

Asgari Maktu

Maktu

Asgari Maktu

Maktu

Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,1613

0,0922

0,1875

0,13

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,1613

0,0922

0,1875

0,13

 

 

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,1613

0,0922

0,1875

0,13

 

 

 

 

 

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,1613

0,0922

0,1875

0,13

 

 

 

 

 

 

 

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,1613

0,0922

0,1875

0,13

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,1613

0,0922

0,1875

0,13

 

 

 

 

 

 

 

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

65,25

0,1613

0,0922

0.1875

0,13

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

 

 

 

 

 

 

 

2403.10.10.00.19

Diğerleri

65,25

0,042

0,0922

0,0490

0,13

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

 

 

 

 

 

 

 

2403.10.90.00.19

Diğerleri

65,25

0,042

0,0922

0,0490

0,13

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

 

 

 

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,1613

0,0922

0,1875

0,13

3. Yapılan Diğer Değişiklikler

Aynı Kararla;

· Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 6 ncı maddesinde 100 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar 120 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Yeni hali:

GEÇİCİ MADDE 6 – 31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 120 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 120 Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

· 2009/15685 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1500 $/ton” ibaresi “1200 $/ton” şeklinde değişitirilmiştir.

Yeni hali:

MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilenler dışındaki, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden 1200 $/ton fon alınır.

Söz konusu Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2013/5761 sayılı "Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar"2013/5761 sayılı "Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar"

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.