VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/96

KONU: Eksik Gün Bildirimlerinde Değişiklik Yapıldı.

21 Ağustos 2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nde çeşitli değişiklikler yapılmış olup, bu sirkülerimizde eksik gün bildirimlerine ilişkin yapılan değişikliğe değinilmektedir.

Bilindiği üzere, ay içinde eksik çalışanlara ilişkin olarak SGK’ya EK-10 adı altında bir bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirimi verme zorunluluğu ilk başta 50 ve üzeri personel çalıştırılan yerler için kaldırılmış, daha sonra bu sayı 30’a kadar düşürülmüştü.

Son olarak 21/08/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. Maddesi ile bu sayı 10’a düşürülmüştür.

Böylelikle, özel sektör iş yerlerinde 10 ve daha fazla işçi bildiriminin yapıldığı aylarda, eksik gün bildiriminin aylık prim ve hizmet belgesinde yapılması yeterli sayılacak olup, ayrıca EK -10 adı altında bildirimde bulunulması gerekmeyecektir.

10 işçiden daha az işçi çalıştıran iş yerleri için ise bu bildirimin verilmesine devam edilecektir.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.