VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/67

KONU: İnternetten KDV İade Talebi Sorgulaması Yapılabilecektir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, KDV iade taleplerinin takibini ve daha süratli sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla "KDV İadesi Takip Sistemi" oluşturulmuştur.

Mükellefler ve mali müşavirlerin kullanımına deneme amaçlı olarak açılan bu sistem sayesinde, KDV iadesi talebi olan mükellefler, iade sürecinin hangi aşamada olduğunu artık www.ivdb.gov.tr/iadeweb/kdvsorgu.php adresinden sorgulayabileceklerdir.

Yukarıdaki adrese erişildiğinde vergi kimlik numarasının yanı sıra dosya zimmet numarasının da bilinmesi gerekmektedir. Dosya zimmet numarasını bilmeyen mükelleflerin bizzat kendileri, şirketi vergi daireleri nezdinde temsile yetkili kişileri, sözleşmeli mali müşavirleri, yetki belgeleri veya sözleşmelerini ibraz etmek suretiyle bağlı bulundukları dairelerin KDV servislerinden alabileceklerdir.

Vergi kimlik numarası, dosya zimmet numarası ve güvenlik amaçlı ekranda görülen kodları girmek suretiyle ulaşılan ekranda, sadece dosya zimmet numarası girilen talebin değil tüm dönemlere ilişkin talepler ayrı ayrı görülebilecektir. Tamamlanan talepler açılan ekranın alt tarafında yer alırken devam etmekte olan talepler ekranın üst tarafında yer alacaktır. Her bir talep itibariyle ilk etapta “iade dönemi, talep tarihi, son işlem tarihi, talep türü ile nakden ve mahsuben talep edilen talep tutarı bilgileri” görülmektedir.

Her bir talep satırına tıklandığında ise ilgili talebin hangi süreçlerden geçtiği ve en son hangi süreçte olduğu görülebilmektedir.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.