VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/62

KONU: Bermuda ile Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayımlandı.

27 Nisan 2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmi Gazete'de 2013/4506 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 17 Ocak 2013 tarihli ve 28531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yukarıda belirtilen 2013/4506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu anlaşmaya ilişkin yasal prosedür Türkiye açısından tamamlanmıştır; ancak anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir.

Anlaşmaya göre, Taraflar, anlaşmanın uygun bulunduğuna dair belgeleri teati edecekler ve anlaşma bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden 30 uncu günde yürürlüğe girecektir. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde;

a) Cezai vergi konuları ile ilgili olarak yürürlüğe girdiği tarihte; ve

b) Anlaşmada kapsanan diğer tüm hususlar için yürürlük tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan herhangi bir vergi yılına ilişkin olarak veya vergilendirme döneminin bulunmaması halinde, bu tarihte veya bu tarihten sonra doğan tüm vergiye ilişkin yükümlülüklerle ilgili olarak

hüküm ifade edecektir.

Söz konusu Anlaşma metnine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye ile Bermuda Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.