Numara : 60
Tarih : 24.4.2013
VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/60

KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 22.4.2013 tarih ve 28 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin 29 Nisan 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu sirküler aşağıdaki şekildedir.


T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Kurumlar Vergisi Sirküleri/28

Konusu: Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi: 22/04/2013

1. Giriş

25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 

25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı