VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/53

KONU: 31.03.2013 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB") Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 29.03.2013 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 1 inci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

 

Kamu Menkul Kıymetleri

 

 

Devlet Tahvili

 

29.03.2013

TRT030413T16

104,489

29.03.2013

TRT100413T17

102,305

29.03.2013

TRT150513T11

99,236

29.03.2013

TRT260613T17

100,543

29.03.2013

TRT170713T17

98,197

29.03.2013

TRT140813T19

147,902

29.03.2013

TRT110913T11

97,261

29.03.2013

TRT091013T12

102,715

29.03.2013

TRT201113T16

102,797

29.03.2013

TRT260214T10

102,249

29.03.2013

TRT050314T14

103,032

29.03.2013

TRT090414T19

93,910

29.03.2013

TRT210514T12

151,053

29.03.2013

TRT040614T12

102,605

29.03.2013

TRT110614T13

92,957

29.03.2013

TRT240914T15

101,841

29.03.2013

TRT011014T19

148,558

29.03.2013

TRT070115T13

101,813

29.03.2013

TRT110215T16

137,714

29.03.2013

TRT290415T14

133,335

29.03.2013

TRT170615T16

110,253

29.03.2013

TRT270116T18

108,046

29.03.2013

TRT040516T11

125,632

29.03.2013

TRT040117T14

101,850

29.03.2013

TRT080317T18

109,194

29.03.2013

TRT251017T18

104,777

29.03.2013

TRT140218T10

99,505

29.03.2013

TRT150120T16

121,744

29.03.2013

TRT010420T19

149,201

29.03.2013

TRT060121T16

134,783

29.03.2013

TRT210721T11

129,667

29.03.2013

TRT120122T17

118,040

29.03.2013

TRT230222T13

123,458

29.03.2013

TRT140922T17

110,510

29.03.2013

TRT261022T10

113,249

29.03.2013

TRT080323T10

100,835

 

    Kira Sertifikaları

 

29.03.2013

TRD011014T17

105,298

29.03.2013

TRD180215T17

100,579

 

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

 

 

    Kot Dışı Finansman Bonosu

 

29.03.2013

TRFTHEH61315

98,524

 

    Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

 

29.03.2013

TRSAKFK21416

100,454

29.03.2013

TRSLBTVE1412

103,735

29.03.2013

TRSGLMD11512

104,959

29.03.2013

TRSNURL11511

102,713

29.03.2013

TRSNTHL11514

102,500

29.03.2013

TRSMDPK21514

103,324

29.03.2013

TRSRNSHA1514

102,476

 

    Özel Sektör Tahvili

 

29.03.2013

TRSTPFC51310

103,567

29.03.2013

TRSTISB61319

98,822

29.03.2013

TRSRSGY71318

102,133

29.03.2013

TRSKFTF81311

111,614

29.03.2013

TRSCKKBE1316

106,702

29.03.2013

TRSTISBE1313

96,636

29.03.2013

TRSTISBK1323

96,224

29.03.2013

TRSLDFKK1312

102,048

29.03.2013

TRSTISBK1315

100,799

29.03.2013

TRSTPFCK1310

101,615

29.03.2013

TRSTISBA1317

95,675

29.03.2013

TRSAKFHA1313

102,083

29.03.2013

TRSTISB11413

94,885

29.03.2013

TRSISFN21416

100,794

29.03.2013

TRSFBAH31410

100,579

29.03.2013

TRSTISB41410

93,589

29.03.2013

TRSTPFCK1419

101,948

29.03.2013

TRSTISB11512

101,301

29.03.2013

TRSZFKL21510

100,902

29.03.2013

TRSTPFC71516

101,769

29.03.2013

TRSCRSIA1516

106,102

 

    Kot Dışı Banka Bonosu

 

29.03.2013

TRQAKBK51317

99,065

 

    Banka Bonosu

 

29.03.2013

TRQTISB41315

99,795

29.03.2013

TRQFNBK41311

99,770

29.03.2013

TRQTCZB41313

99,705

29.03.2013

TRQTISB51314

99,326

29.03.2013

TRQFNBK51310

99,278

29.03.2013

TRQTCZB51312

99,297

29.03.2013

TRQTISB51322

99,203

29.03.2013

TRQYKBK51317

99,165

29.03.2013

TRQVKFB51313

99,188

29.03.2013

TRQFNBK61319

98,806

29.03.2013

TRQTISB61321

98,463

29.03.2013

TRQTISB61313

98,463

29.03.2013

TRQVKFB71311

98,363

29.03.2013

TRQTISB81311

97,618

29.03.2013

TRQTISB91310

97,107

29.03.2013

TRQTCZB91318

97,172


* İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.