VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/20

KONU: Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları Bakanlar Kurulu’nun Maaş Katsayılarında Yaptığı Değişiklikle Yeniden Belirlendi.

2013 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 1 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Diğer taraftan, 3 Ocak 2013 tarihinde TÜİK tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2012 Yılı Aralık ayında 2012 Yılı Haziran ayına göre %4.14 oranında artış gerçekleşmiştir. Maliye Bakanlığı bu artışı göz önünde bulundurarak, 03 Ocak 2013 tarihli ve 33 sayılı Genelge ile yukarıda belirtilen katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlemiştir.

Dönem

01.01.2013 – 30.06.2013

Aylık Katsayısı

0,073837

Taban Aylık Katsayısı

0,98798

Yan Ödeme Katsayısı

0,0234128

Buna göre 2013 yılının ilk 6 aylık döneminde yurt içi harcırah tutarları ve yurt dışı gündeliklerinin hesaplanmasında esas alınacak cetvel aşağıdaki şekilde olacaktır.

1) 01 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 Döneminde Yurt İçi Harcırah Tutarları

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

1.689,43 ve fazlası

46,00

1.676,14 - 1.689,42

38,50

1.513,70 - 1.676,13

35,50

1.306,96 - 1.513,69

33,00

1.055,54 - 1.306,95

29,50

1.055,53 ve daha azı

28,50

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilcektir.

2) 01 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 Döneminde Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

(BRÜT AYLIK TUTARLARI TL)

Ülkeler ve Para Birimi

II. Sütun

III. Sütun

VII. Sütun

VIII. Sütun

IX. Sütun

1.689,43 ve daha fazla aylık alanlar

1.676,14 - 1.689,42 arasında aylık alanlar

1.476,78 - 1.676,13 arasında aylık alanlar

1.055,54 - 1.476,77 arasında aylık alanlar

1.055,53 ve daha azı aylık alanlar

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

146

117

110

93

Almanya (Euro)

164

131

105

99

83

Avustralya (Avustralya Doları)

283

227

181

171

143

Avusturya (Euro)

166

132

106

100

84

Belçika (Euro)

161

128

103

97

81

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

988

791

746

627

Finlandiya (Euro)

148

119

95

90

74

Fransa (Euro)

160

127

102

96

81

Hollanda (Euro)

156

125

100

94

80

İngiltere (Sterlin)

115

91

74

69

59

İrlanda (Euro)

155

124

99

94

78

İspanya (Euro)

158

126

101

95

80

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

1.085

867

819

687

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

226

181

171

143

İtalya (Euro)

152

122

98

92

77

Japonya (Japon Yeni)

31.405

25.127

20.118

18.901

15.914

Kanada (Kanada Doları)

244

195

156

147

125

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

40

33

31

25

Lüksemburg (Euro)

161

128

103

97

82

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

952

762

719

604

Portekiz (Euro)

155

124

99

93

78

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

492

395

372

313

Yunanistan (Euro)

158

126

101

95

80

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

101

81

76

65

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

125

100

95

80

Konuya ilişkin Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

33 sayılı Genelge

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.