VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/19

KONU: 2013 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı Yeniden Belirlendi.

2013 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 1 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Diğer taraftan, 3 Ocak 2013 tarihinde TÜİK tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2012 Yılı Aralık ayında 2012 Yılı Haziran ayına göre %4.14 oranında artış gerçekleşmiştir. Maliye Bakanlığı bu artışı göz önünde bulundurarak, 03 Ocak 2013 tarihli ve 33 sayılı Genelge ile yukarıda belirtilen katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlemiştir.

Dönem

01.01.2013 – 30.06.2013

Aylık Katsayısı

0,073837

Taban Aylık Katsayısı

0,98798

Yan Ödeme Katsayısı

0,0234128

Buna göre 2013 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

1. 2013 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2013 - 30.06.2013

3.129,25

1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X 2 (% 200)

Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

1.500

X

0,073837

=

110,7555

8.000

X

0,073837

=

590,696

500

X

0,073837

=

36,9185

1.000

X

0,98798

=

987,98

(1.500+8.000)

X

0,073837 X 2 (% 200)

=

1.402,903

Toplam

3.129,25

2. 2013 Yılının Birinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2013 – 30.06.2013

36,92

18,46

Hesaplama şekli

(500 x 0,073837)

(250 x 0,073837)

3) Şahıs Sigorta Poliçeleri Kapsamında (7 Ekim 2001 Tarihinden Önce İmzalanan), Sigorta Şirketleri Tarafından Sigortalılara Yapılan Ödemelerde Uygulanan İstisna Tutarı

Aylık Ödemelerde (TL)

Toplu Ödemelerde (TL)

5.713,55 TL

93.877,50 TLKonuya ilişkin Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

33 sayılı Genelge

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.