VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/18

KONU: 31.12.2012 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.
 
Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB") Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB'de son işlem günü olan 31.12.2012 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 4 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

Kamu Menkul Kıymetleri

Devlet Tahvili

31.12.2012

TRT090113T13

102,351

31.12.2012

TRT200213T25

99,198

31.12.2012

TRT200313T16

98,750

31.12.2012

TRT030413T16

103,080

31.12.2012

TRT100413T17

103,285

31.12.2012

TRT150513T11

97,793

31.12.2012

TRT260613T17

101,032

31.12.2012

TRT170713T17

96,772

31.12.2012

TRT140813T19

152,454

31.12.2012

TRT210813T10

102,823

31.12.2012

TRT280813T13

111,651

31.12.2012

TRT110913T11

95,812

31.12.2012

TRT091013T12

103,222

31.12.2012

TRT201113T16

102,893

31.12.2012

TRT041213T23

104,154

31.12.2012

TRT290114T18

103,341

31.12.2012

TRT190214T19

103,853

31.12.2012

TRT260214T10

105,979

31.12.2012

TRT050314T14

106,121

31.12.2012

TRT020414T16

104,637

31.12.2012

TRT210514T12

147,198

31.12.2012

TRT040614T12

103,163

31.12.2012

TRT160714T17

103,264

31.12.2012

TRT060814T18

111,715

31.12.2012

TRT240914T15

104,280

31.12.2012

TRT011014T19

145,683

31.12.2012

TRT110215T16

136,122

31.12.2012

TRT290415T14

129,463

31.12.2012

TRT170615T16

108,905

31.12.2012

TRT270116T18

111,458

31.12.2012

TRT040516T11

121,885

31.12.2012

TRT280916T19

102,298

31.12.2012

TRT040117T14

101,203

31.12.2012

TRT080317T18

112,154

31.12.2012

TRT190717T11

105,314

31.12.2012

TRT251017T18

100,471

31.12.2012

TRT240118T19

104,909

31.12.2012

TRT150120T16

126,883

31.12.2012

TRT010420T19

145,975

31.12.2012

TRT060121T16

134,072

31.12.2012

TRT210721T11

128,532

31.12.2012

TRT120122T17

124,041

31.12.2012

TRT230222T13

122,236

31.12.2012

TRT140922T17

116,079

31.12.2012

TRT261022T10

111,056

Kira Sertifikaları

31.12.2012

TRD011014T17

104,134

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Kot Dışı Finansman Bonosu

31.12.2012

TRFTHEH61315

94,745

Finansman Bonosu

31.12.2012

TRFISMD31310

98,729

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

31.12.2012

TRSCKKB81316

106,002

31.12.2012

TRSULFKK1311

102,858

31.12.2012

TRSAKBK11416

92,669

31.12.2012

TRSDSTF31413

100,987

31.12.2012

TRSKCTF31412

106,457

31.12.2012

TRSKPTL61419

100,644

31.12.2012

TRSEKOF71415

104,939

31.12.2012

TRSEKSP71415

104,807

31.12.2012

TRSLBTVE1412

104,553

31.12.2012

TRSRSGY21511

101,795

31.12.2012

TRSRNSHA1514

101,718

Özel Sektör Tahvili

31.12.2012

TRSTISB31312

98,542

31.12.2012

TRSLDFK41317

101,015

31.12.2012

TRSTEBK51316

97,476

31.12.2012

TRSDZBK51315

97,511

31.12.2012

TRSTPFC51310

101,569

31.12.2012

TRSTISB61319

97,337

31.12.2012

TRSRSGY71318

102,513

31.12.2012

TRSKFTF81311

109,448

31.12.2012

TRSCKKBE1316

104,565

31.12.2012

TRSTISBE1313

95,218

31.12.2012

TRSTISBK1323

94,848

31.12.2012

TRSLDFKK1312

102,215

31.12.2012

TRSTISBK1315

100,776

31.12.2012

TRSTPFCK1310

101,626

31.12.2012

TRSTISBA1317

94,323

31.12.2012

TRSAKFHA1313

102,662

31.12.2012

TRSISFN21416

100,835

31.12.2012

TRSFBAH31410

100,701

31.12.2012

TRSAKFH31411

106,607

31.12.2012

TRSTPFCK1419

102,092

31.12.2012

TRSDZBK51513

100,121

31.12.2012

TRSTPFC71516

101,738

31.12.2012

TRSCRSIA1516

107,126

Kot Dışı Banka Bonosu

31.12.2012

TRQAKBK51317

97,367

Banka Bonosu

31.12.2012

TRQTISB11318

99,852

31.12.2012

TRQTEBK11314

99,744

31.12.2012

TRQVKFB11317

99,730

31.12.2012

TRQTISB21317

99,395

31.12.2012

TRQDZBK31329

98,705

31.12.2012

TRQDZBK31311

98,705

31.12.2012

TRQVKFB31315

98,689

31.12.2012

TRQTISB31316

98,542

31.12.2012

TRQDZBK41310

98,158

31.12.2012

TRQTISB41315

98,303

31.12.2012

TRQFNBK41311

97,827

31.12.2012

TRQTISB51314

97,855

31.12.2012

TRQVKFB51313

97,512

31.12.2012

TRQFNBK61319

96,734

31.12.2012

TRQAKBK71315

96,533

31.12.2012

TRQTEBK91316

95,134

Kot Dışı Varlığa Dayalı MK

31.12.2012

TRPAKYB71425

88,818

* İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.