Numara : 17
Tarih : 4.1.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/17

KONU: (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Mallarda Uygulanması Gereken Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 3/1/2012 tarih ve 18 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; ÖTV Kanununun 12 nci maddesi ile 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9 uncu maddesi kapsamında 3/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi tutarlarına yer verilmektedir.

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 9 uncu maddesinde, ÖTV Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, üretici fiyat endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonraki iki hane, (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hanenin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı 18 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde, 3/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için uygulanacak asgari maktu vergi tutarlarını gösteren aşağıdaki tabloya yer vermiştir.

III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Asgari Maktu Vergi Tutarı

(TL)

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

-

2203.00

Malttan üretilen biralar

0,63

22.Nis

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

3,53

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

2204.10

Köpüklü şaraplar

23,81

22.May

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)

32,66

(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

25,93

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

3,53

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

104,87

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

104,87

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

22.Ağu

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

104,87

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

99,78

2208.50

Cin ve Geneva

83,49

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

83,49

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

104,87

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

104,87

2208.70

Likörler

104,87

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

104,87

2208.90.48.00.11

Rakı

79,07

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

2208.90.71.00.11

Rakı

79,07

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

Söz konusu Sirkülere ve Karara aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

18 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.