Numara : 121
Tarih : 17.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/121

KONU: e–Fatura Forum Sitesi Açılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca e–Fatura Forum Sitesi açılmıştır. Bu adresten e-fatura sistemine yönelik sorular sorulabilmekte; daha önce sorulmuş soruların cevapları da görülebilmektedir.

Bu sirkülerimizde, e–Fatura Forum Sitesinde yayınlanan bazı soru ve cevaplara yer verilmiştir.

1. İrsaliyeli fatura düzenleyen firmalar sevkiyat için ne yapacak?

e-Fatura uygulamasında irsaliyeli fatura yoktur. Bu nedenle mal sevkiyatı esnasında kağıt ortamda irsaliye düzenlenecek olup, faturası e-Fatura olarak oluşturulup alıcısına elektronik ortamda iletilecektir.

2. Portalden fatura silebiliyor muyuz?

Hayır, oluşturduğunuz / yüklediğiniz faturalar portalden silinememektedir. Onayını verdiğiniz ancak gönderimini yapmadığınız faturanızı arşive kaldırabilirsiniz. Bu faturanızı göndermediğiniz için herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.

3. Portal üzerindeki bir faturayı yazdırabilir miyim?

Elektronik fatura sistemi faturanın yazdırılması değil elektronik ortamda saklanmasına yönelik bir yapıda kurulmuştur. Bununla birlikte faturanızı (ticari fatura ise Kabul/Red, Onaylama vs. işlemi yaptıktan sonra) Arşive kaldırıp, İndir seçeneği ile bilgisayarınıza indiriniz. Bilgisayarınıza indirdiğiniz faturayı e-fatura görüntüleyici ile görüntüleyiniz. Görüntülenen faturanın üzerinde herhangi bir yere (logolar hariç) sağ tıklayıp “Yazdır” seçeneği ile yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

Ancak yazdırılan faturanın hiçbir resmi geçerliliği yoktur. Elektronik ortamda saklama zorunluluğunuz devam etmektedir.

4. e-Fatura portal başvurusunu yaptım fakat mali mühür elime ulaşmadı ne yapmalıyım?

Mali mührün üretimine, mali mühür ücreti yatırıldıktan sonra TÜBİTAK (KamuSM) tarafından başlanır. Siz eğer GİB Portal yöntemini seçtiyseniz ücreti yatırdıktan sonra TÜBİTAK mührünüzü üretecek ve size teslim edecektir. Bu aşamadan sonra TÜBİTAK Gelir İdaresi Başkanlığına mali mührünüzü tarafınıza teslim ettiğine dair bilgi verecektir. Ardından Gelir İdaresi Başkanlığı portalinizi aktif hale getirecek ve aktivasyon maili ile bilgilendirileceksiniz. Aktivasyonu gerçekleşip kayıtlı kullanıcılar listesinde yer almanızı takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-fatura göndermeniz ve almanız gerekmektedir. Diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-fatura göndermeleri zorunlu değildir. Entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemine geçmek isteyenler için başvuru dilekçesinden sonra portal kullanıcıları pasifleştirilir.

5. e-Fatura uygulamasında ihraç kayıtlı fatura düzenleyebilir miyim?

e-Fatura uygulaması kapsamında ihraç kayıtlı fatura düzenleyebilirsiniz. Bunun için faturanızın not alanına tebliğe uygun gerekli açıklamaları yazabilirsiniz. GİB Portal yöntemi kullanıyorsanız düzenlediğiniz ihraç kayıtlı faturanızı yükleme aracı ile ziplenmiş olarak GİB Portal hesabınızdan gönderebilirsiniz.

6. Portalde oluşturduğum faturaya firma logomu nasıl ekleyebilirim?

Portalde manuel olarak düzenlenen faturalarda logo koymanız mümkün değildir. Ancak harici bir program kullanarak oluşturduğunuz faturaya logonuzu ekleyebilirsiniz. Ardından “Yükleme Araçları” ile düzenlediğiniz faturaları portale yükleyebilirsiniz.

7. Portalde temel ve ticari faturayı reddedebilir miyim?

Temel Fatura da uygulama içerisinde faturaya itiraz etme durumu yoktur. 

Ticari Fatura da ise tarafların anlaşmasıyla, yani faturaya itiraz edilebileceğini peşinen kabul ederek bu senaryo kullanılabilirler. Ticari Fatura Senaryosunda ticari hayatta sıkça kullanılan faturaya itiraz olayının sistem içerisinden yapılabilmesi ve oluşabilecek bir anlaşmazlık durumunda ispat aracı olarak taraflarca kullanılabilmesi amacıyla böyle bir geliştirme yapılmıştır.

İtiraz mesajları da e-fatura gibi GİB üzerinden aktarılmakta ve ispatlayıcı izler uygulama içinde tutulmaktadır. Türk Ticaret Kanununa göre ticari faturaları reddetme süresi 8 gündür. Ancak e-Fatura uygulaması kapsamında red cevabı dönmek için bir süre tanımlanmamıştır.

Mali mühürle onaylanmış yüklenmiş fatura iptal edilemez. Düzeltme değil iade işlemi gerçekleşir. Malın iade nedenlerini de yazdığı “İADE” uygulama yanıtını iade faturası ile birlikte düzenleyerek satıcıya gönderir. Satıcı iade faturası ile birlikte uygulama yanıtını da yasal saklama müddetince muhafaza eder.

Portalde faturayı kabul ya da reddetmek için takip edilmesi gereken aşamalara 397 ve 399 numaralı soruların cevaplarında yer verilmiştir.

8. Keseceğim faturaya ait birden fazla irsaliye mevcut. Ancak GİB Portal üzerinde İrsaliye No bölümüne sadece bir irsaliye numarasını yazılmasına izin veriliyor. Diğer irsaliyeler için ne yapmalıyım?

GİB Portal yöntemini kullanarak fatura oluşturma sırasında faturanıza ait sadece bir İrsaliye Numarası yazabilirsiniz. Eğer faturanız birden fazla irsaliyeyi kapsıyorsa yazmanız gereken diğer irsaliye numaralarını faturanızın not bölümünde belirtebilirsiniz.

9. GİB Portal yönteminde döviz cinsi para birimi ile fatura nasıl düzenleyebilirim?

e-Fatura uygulaması GİB Portal yönteminde düzenleyeceğiniz faturalarda Doküman Para Birimi seçeneğinde döviz cinsi para birimi bulunmamaktadır. Ancak, düzenleyeceğiniz döviz cinsi faturalarınızı toplu olarak Fatura Yükleme modülü aracılığıyla siteme yükleyebilirsiniz. Bunun haricinde e-fatura uygulamasının diğer yöntemleri olan entegrasyon yöntemi veya özel entegratör aracılığıyla yöntemi kullanılarak döviz cinsi faturaların düzenlenmesi mümkündür.

10. e-Fatura uygulamasında sistemde geçmiş tarihli fatura düzenleyebilir miyim?

Konu hakkında Vergi usul Kanun'unun 231. maddesinin birinci bendin de;

"Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir." denilmektedir. Ayrıca yine aynı kanunun aynı maddesinin beşinci bendin de;" Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." denilmektedir.

11. e-Fatura uygulaması başvuru aşamasında mali mührü kullanacak kişi olarak belirlediğim kişinin değişmesi durumunda ne yapmalıyım?

Mali mührün kullanıcısı olarak belirlediğiniz sertifika sorumlusunun şirketiniz içerisinde değişmesi durumunda söz konusu durumu yazı ile Başkanlığımıza bildirmelisiniz

12. Şirketimin unvanı değişti. Daha önceden ürettirdiğim mali mührü kullanabilir miyim?

Şirketinizin unvanı değiştiğinde eski unvanınız ile üretimini gerçekleştirdiğiniz mali mührünüzü artık kullanamazsınız. Unvanınızın değiştiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yeni unvanınız ile yeni bir mali mühür ürettirmelisiniz.

13. Portal üzerinden yanlış bir fatura düzenleyip gönderdim. İptal etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Gönderilen faturalar iptal edilemez.

Eğer gönderilen fatura temel fatura ise alıcının iade faturası göndermesi gerekir.

Eğer gönderilen fatura ticari fatura ise alıcı faturaya “red” mesajı gönderebilir. Eğer gönderilen ticari fatura reddedilmeden yanlışlıkla arşive kaldırılmışsa fatura kabul edilmiş sayılır ve alıcı iade faturası düzenleyip gönderir.

14. Portal Birim Fiyat alanına virgülden sonra 4 karakter izin veriyor. Firmamızda Birim Fiyatlar 6 karakter, Birim Fiyatı faturamızda nasıl 6 karakter olarak düzenleyebiliriz?

Fatura Yükleme modülü aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Portalın yükleme modülünden yüklenecek fatura UBL-TR formatında, elektronik olarak imzalanmış ve ziplenmiş olmalıdır. Genel tutarlarda 2 hane yani kuruşa kadar yazılabilmektedir.

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.