VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/87

KONU: Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurtiçi Harcırah Tutarları (1 Temmuz – 31 Aralık 2012)

Hatırlanacağı üzere, 1 Haziran 2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı” ile memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01.01.2012 – 30.06.2012

01.07.2012 – 31.12.2012

Aylık Katsayısı

0,068835

0,071589

Taban Aylık Katsayısı

0,92105

0,9579

Katsayılarda yapılan bu değişiklik, gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarlarına karşılık gelen gelir (maaş ve ücret) dilimlerinin de yeniden belirlenmesini gerektirmektedir.

Buna göre 2012 yılının ikinci 6 aylık döneminde yurtiçi harcırah tutarları ve yurt dışı gündeliklerinin hesaplanmasında esas alınacak cetvel aşağıdaki şekilde olacaktır.

1) Yurtiçi Harcırah Tutarları (Yılın ikinci 6 aylık dönemi)

01 Temmuz 2012 – 31 Aralık 2012 dönemi için

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

1.638,00 ve daha fazlası

43,50 TL

1.625,11 - 1.637,99

36,50 TL

1.467,61 - 1.625,10

33,50 TL

1.267,16 - 1.467,60

31,00 TL

1.023,40 - 1.267,15

28,00 TL

1.023,39 ve daha azı

27,00 TL

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilecektir.

2) 01.07.2012 – 31.12.2012 Döneminde Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

(BRÜT AYLIK TUTARLARI TL)

Ülkeler ve Para Birimi

II. Sütun

III. Sütun

VII. Sütun

VIII. Sütun

IX. Sütun

1.638,00 ve daha fazla aylık alanlar

1.625,11 - 1.637,99 arasında aylık alanlar

1.431,82 - 1.625,10 arasında aylık alanlar

1.023,40 - 1.431,81 arasında aylık alanlar

1.023,39 ve daha azı aylık alanlar

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

146

117

110

93

Almanya (Euro)

164

131

105

99

83

Avustralya (Avustralya Doları)

283

227

181

171

143

Avusturya (Euro)

166

132

106

100

84

Belçika (Euro)

161

128

103

97

81

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

988

791

746

627

Finlandiya (Euro)

148

119

95

90

74

Fransa (Euro)

160

127

102

96

81

Hollanda (Euro)

156

125

100

94

80

İngiltere (Sterlin)

115

91

74

69

59

İrlanda (Euro)

155

124

99

94

78

İspanya (Euro)

158

126

101

95

80

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

1.085

867

819

687

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

226

181

171

143

İtalya (Euro)

152

122

98

92

77

Japonya (Japon Yeni)

31.405

25.127

20.118

18.901

15.914

Kanada (Kanada Doları)

244

195

156

147

125

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

40

33

31

25

Lüksemburg (Euro)

161

128

103

97

82

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

952

762

719

604

Portekiz (Euro)

155

124

99

93

78

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

492

395

372

313

Yunanistan (Euro)

158

126

101

95

80

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

101

81

76

65

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

125

100

95

80

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.