VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/7

KONU: 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

A) Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

  • Hisse Senetleri,
  • Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri,
  • Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler.

B) Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

C) İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 30.12.2011 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 4 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

30.12.2011

TRT250112T14

99,289

30.12.2011

TRT150212T15

154,080

30.12.2011

TRT220212T16

103,000

30.12.2011

TRT070312T14

105,929

30.12.2011

TRT140312T15

97,951

30.12.2011

TRT250412T11

96,720

30.12.2011

TRT080812T26

93,706

30.12.2011

TRT260912T15

105,623

30.12.2011

TRT071112T14

91,339

30.12.2011

TRT090113T13

101,391

30.12.2011

TRT200213T25

88,670

30.12.2011

TRT030413T16

104,815

30.12.2011

TRT100413T17

101,355

30.12.2011

TRT150513T11

86,550

30.12.2011

TRT260613T17

100,962

30.12.2011

TRT170713T17

85,143

30.12.2011

TRT140813T19

150,817

30.12.2011

TRT210813T10

98,750

30.12.2011

TRT280813T13

112,902

30.12.2011

TRT091013T12

97,462

30.12.2011

TRT201113T16

104,129

30.12.2011

TRT041213T23

99,331

30.12.2011

TRT290114T18

96,856

30.12.2011

TRT260214T10

105,994

30.12.2011

TRT020414T16

104,910

30.12.2011

TRT210514T12

138,747

30.12.2011

TRT040614T12

95,255

30.12.2011

TRT060814T18

105,261

30.12.2011

TRT011014T19

134,652

30.12.2011

TRT110215T16

121,652

30.12.2011

TRT290415T14

114,871

30.12.2011

TRT170615T16

99,247

30.12.2011

TRT270116T18

99,630

30.12.2011

TRT040516T11

103,398

30.12.2011

TRT040117T14

99,530

30.12.2011

TRT190717T11

103,076

30.12.2011

TRT251017T18

99,075

30.12.2011

TRT240118T19

101,707

30.12.2011

TRT150120T16

108,840

30.12.2011

TRT010420T19

117,042

30.12.2011

TRT060121T16

105,345

30.12.2011

TRT210721T11

99,404

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Özel Sektör Tahvili

30.12.2011

TRSAKFH31213

103,158

30.12.2011

TRSTISB31213

98,037

30.12.2011

TRSSKBK31218

98,010

30.12.2011

TRSTPFC61210

101,495

30.12.2011

TRSMRNH61214

100,689

30.12.2011

TRSSKBK91212

100,538

30.12.2011

TRSYKBKE1211

100,128

30.12.2011

TRSTISBK1216

91,202

30.12.2011

TRSTPFCK1211

100,588

30.12.2011

TRSKPTL21314

104,278

30.12.2011

TRSTPFC51310

101,475

30.12.2011

TRSKPTL61310

100,134

30.12.2011

TRSRSGY71318

103,110

30.12.2011

TRSCKKBE1316

98,642

30.12.2011

TRSTISBK1315

100,858

30.12.2011

TRSAKFHA1313

100,126

Kot Dışı Banka Bonosu

30.12.2011

TRQAKYB31229

97,800

Banka Bonosu

30.12.2011

TRQTEBK11215

99,587

30.12.2011

TRQAKBK11212

99,394

30.12.2011

TRQTISB11219

99,272

30.12.2011

TRQTISB41216

97,193

30.12.2011

TRQGRAN41217

97,046

30.12.2011

TRQDZBK41211

96,534

30.12.2011

TRQDZBK41229

96,534

30.12.2011

TRQYKBK51218

95,840

30.12.2011

TRQTISB51215

95,617

30.12.2011

TRQAKBK61217

95,372

Kot Dışı Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

30.12.2011

TRPAKYB31312

85,017

* İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.