VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/65

KONU: Bazı Akaryakıt ürünlerinde ÖTV İndirimi Yapıldı.

18 Mayıs 2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmi Gazete'de 2012/3172 sayılı "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar" yayımlandı.

Bu Karar ile özetle, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin;

  • (A) cetvelinde yer alan litre başına ÖTV tutarı; kurşunsuz 95 oktan benzinde 1,8915’den 1,8765’e, kurşunsuz 98 oktan benzinde 2,0135’ten 1,9985’e, Motorin ve Kırsal mototrinde 1,3045’ten 1,2945’e, deniz motorininde 1,2345’ten 1,2245’e
  • (B) cetvelinde yer alan litre başına ÖTV tutarı; Benzol (Benzen), Toluol (Toluen), Solvent nafta, White spirit, Hekzan, Heptan, Pentan, Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılarda 2,0135’ten 1,9985’e

indirilmiştir.

Söz konusu (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) cetvellerinin yeni ve eski durumları için tıklayınız.

İlgili Karar aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2012/3172 sayılı Kararın Eki

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.