Numara : 20
Tarih : 24.1.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/20

KONU: Türkiye ile Almanya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar Yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması" ile eki "Protokol"ün onaylanması hakkında 2012/2695 Sayılı Karar 24 Ocak 2012 tarihli ve 28183 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye’deki yasal prosedür tamamlanmış olup, anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir. Söz konusu Anlaşmanın 30 uncu maddesine göre anlaşma, onaylanan anlaşma belgelerinin teati edildiği gün 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geriye dönük yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Anlaşma metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.