Numara : 112
Tarih : 22.9.2012

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2012/112

KONU: Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Tapu Harçları Artırıldı.

22 Eylül 2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3735 sayılı Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar yayımlandı.

Söz konusu Karar ile:

1- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı benzin ve motorin çeşitleri ile (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları artırılmıştır.

2- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler” için uygulanan %37 vergi oranı %40 olarak yeniden tespit edilmiştir.

3- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarları artırılmıştır.

4- Harçlar Kanunu’nun (4) sayılı tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 16,5” nispetinde alınan tapu harçları “binde 20” olarak yeniden belirlenmiştir.

Yukarıda özetlenen değişiklerden, ÖTV tutarları değişen mallarda uygulanan eski ve yeni ÖTV tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

(I) Sayılı Listenin (A) Cetveli ile (B) Cetvelinde ve (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Tablo


Söz konusu Kararnamenin ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2012/3735 sayılı Kararnamenin Eki

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.