Numara : 99
Tarih : 13.10.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/99

KONU Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı Resmi Gazete'de, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin açıklamaların yer aldığı 2011/2304 sayılı Karar yayımlandı.

Buna göre:

1. Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %3’ten % 6’ya çıkartılmıştır.

2. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. No’lu (Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları) malların vergi oranı %20 ‘den %25’e; ayni Kanun’un geçici 6. maddesinde yer alan her bir adet için uygulanan asgari 40 Türk Lirası 100 Türk Lirasına yükseltilmiştir.

3. Karar ile yapılan diğer değişikliklere, aşağıda yer alan tabloda karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

 

(II) SAYILI LİSTE

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi Oranı (%)

Yeni Vergi Oranı

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

4

 

 

 

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

 

 

Otobüs

1

 

Midibüs

4

 

Minibüs

9

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

 

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar

10

15

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar

10

15

Sadece elektrik motorlu olanlar

10

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler

10

15

Sadece elektrik motorlu olanlar

10

-Diğerleri

 

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

37

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

60

80

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

84

130

Sadece elektrik motorlu olanlar

Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

3

Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

7

Motor gücü 120 kW’ı geçenler

15

 

 

 

8703.10.11.00.00

Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar

6,7

 

 

 

8703.10.18.00.00

Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar)

6,7

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

 

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

 

- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);

 

Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler

10

Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü geçmeyenler

52

Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler

75

Sadece elektrik motorlu olanlar

 

Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

10

Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

52

Motor gücü 120 kW’ı geçenler

75

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

Sadece elektrik motorlu olanlar

Diğerleri

10

10

- Diğerleri

Sadece elektrik motorlu olanlar

Diğerleri

4

4

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

4

 

 

 

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

4

 

 

 

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

(Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)

 

 

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler

8

8711.90.00.00.00

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler

37

 

 

Diğerleri (Sadece elektrik motorlu olanlar)

Motor gücü 20 kW’ı geçmeyenler

Motor gücü 20 kW’ı geçenler

3

37

88.02

Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları

[(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)]

0,5

8901.10.10.00.11

18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

6,7

8901.10.90.00.11

Yolcu ve gezinti gemileri

(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

6,7

89.03

Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar

(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

8 

(III) SAYILI LİSTE

 

 

 

(A) CETVELİ

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi

Oranı (%)

Yeni Vergi Oranı (%)

Eski Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Yeni Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

-

 

 

 

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,44

0,53

 

 

 

 

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

2,44

2,94

 

 

 

 

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

16,12

19,82

 

 

 

 

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

22,1

27,18

 

 

 

 

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

17,55

21,58

 

 

 

 

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

2,44

2,94

 

 

 

 

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

85,8

105,8

 

 

 

 

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

85,8

105,8

 

 

 

 

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

85,8

105,8

 

 

 

 

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

71,5

87,95

 

 

 

 

2208.50

Cin ve Geneva

0

57,2

70,35

 

 

 

 

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

57,2

70,35

 

 

 

 

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

85,8

105,8

 

 

 

 

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

85,8

105,8

 

 

 

 

2208.70

Likörler

0

78,65

96,74

 

 

 

 

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

85,8

105,8

 

 

 

 

2208.90.48.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

51,48

63,48

 

 

 

 

2208.90.71.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

51,48

63,48

 

 

 

 

 

(B) CETVELİ

 

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi

Oranı (%)

Yeni Vergi

Oranı (%)

Eski Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

Yeni Asgari Maktu

Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

30

69

0,1325

0,1450

 

 

 

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

30

69

0,1325

0,1450

 

 

 

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

30

69

0,1325

0,1450

 

 

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

69

0,1325

0,1450

 

 

 

 

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

30

69

0,1325

0,1450

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

69

0,1325

0,1450

 

 

 

 

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

63

69

0,1325

0,1450

 

 

 

 

2403.10.10.00.19

Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

63

69

0,0342

0,0375

 

 

 

 

2403.10.90.00.19

Diğerleri

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

63

69

0,0342

0,0375

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

69

0,1325

0,1450Söz konusu Karar’a ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.