VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/98

KONU: 30.09.2011 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 30.09.2011 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 3 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI*

30.09.2011

TRT121011T19

99,784

30.09.2011

TRT161111T14

99,123

30.09.2011

TRT250112T14

97,673

30.09.2011

TRT010212T11

105,500

30.09.2011

TRT150212T15

146,504

30.09.2011

TRT220212T16

101,800

30.09.2011

TRT070312T14

104,468

30.09.2011

TRT140312T15

96,569

30.09.2011

TRT250412T11

95,757

30.09.2011

TRT080812T18

101,250

30.09.2011

TRT080812T26

93,408

30.09.2011

TRT260912T15

105,627

30.09.2011

TRT071112T14

91,550

30.09.2011

TRT090113T13

104,570

30.09.2011

TRT200213T25

89,357

30.09.2011

TRT200213T17

101,250

30.09.2011

TRT030413T16

107,185

30.09.2011

TRT100413T17

104,770

30.09.2011

TRT150513T11

87,790

30.09.2011

TRT260613T17

102,554

30.09.2011

TRT140813T19

143,972

30.09.2011

TRT280813T13

114,819

30.09.2011

TRT091013T12

101,436

30.09.2011

TRT201113T16

104,469

30.09.2011

TRT290114T18

100,833

30.09.2011

TRT260214T10

103,622

30.09.2011

TRT020414T16

106,057

30.09.2011

TRT210514T12

138,407

30.09.2011

TRT040614T12

99,762

30.09.2011

TRT160714T17

103,736

30.09.2011

TRT060814T18

107,941

30.09.2011

TRT011014T19

133,681

30.09.2011

TRT110215T16

117,751

30.09.2011

TRT290415T14

113,377

30.09.2011

TRT170615T16

107,147

30.09.2011

TRT270116T18

102,534

30.09.2011

TRT040516T11

103,215

30.09.2011

TRT280916T19

101,285

30.09.2011

TRT040117T14

102,023

30.09.2011

TRT190717T11

102,867

30.09.2011

TRT251017T18

103,656

30.09.2011

TRT240118T19

99,838

30.09.2011

TRT150120T16

108,675

30.09.2011

TRT010420T19

115,365

30.09.2011

TRT060121T16

101,889

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Özel Sektör Tahvili

30.09.2011

TRSAKFH31213

101,526

30.09.2011

TRSTISB31213

96,479

30.09.2011

TRSTPFC61210

103,398

30.09.2011

TRSMRNH61214

101,325

30.09.2011

TRSTISBK1216

91,216

30.09.2011

TRSTPFCK1211

103,065

30.09.2011

TRSTPFC51310

105,419

30.09.2011

TRSRSGY71318

103,221

30.09.2011

TRSCKKBE1316

102,702

Banka Bonosu

30.09.2011

TRQTISBE1117

99,777

30.09.2011

TRQTISBA1111

98,756

30.09.2011

TRQYKBKA1118

98,644

30.09.2011

TRQAKBKA1116

98,615

30.09.2011

TRQTISB11219

97,561

30.09.2011

TRQTHAL11218

97,458

* İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat

gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır.

Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.