VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/93

KONU: Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Tecil Edilebilir Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

14 Eylül 2011 Tarihli ve 28054 Sayılı Resmi Gazete’de “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile yapılan değişiklikler aşağıdaki şekildedir.

1. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) Sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

(I)SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi Tutarı

Yeni Vergi Tutarı

Birimi

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90

Diğerleri

0,0650

0,6000

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,0650

0,6000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

0,3000

1,056

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

0,3000

1,056

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.90.00.00

Diğerleri

0,3000

1,056

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

0,3000

1,056

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.00.00.00

Diğerleri

0,3000

1,056

Kilogram


2. 25 Temmuz 2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1 inci maddesindeki listed yer alan bazı malların tesliminde uygulanacak özel tüketim vergisi tutarının tecil edilecek kısmını belirleyen oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(I)SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Oran

Yeni Oran

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90

Diğerleri

76,75

97,50

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

76,75

97,50

(Yağlama müstahzarları)

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

95,00

98,57

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

95,00

98,57

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.90.00.00

Diğerleri

95,00

98,57

(Yağlama müstahzarları)

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

95,00

98,57

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.00.00.00

Diğerleri

95,00

98,57Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (2011/2198)
 

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.