VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/78

KONU: 30.06.2011 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler
 
· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler
 
Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.
 
· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler
 
Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.
 
Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB") Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB'de son işlem günü olan 30.06.2011 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 2 inci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR*

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI**

30.06.2011

TRT030811T14

99,301

30.06.2011

TRT070911T19

103,542

30.06.2011

TRT121011T19

97,812

30.06.2011

TRT161111T14

97,005

30.06.2011

TRT250112T14

95,332

30.06.2011

TRT010212T11

107,400

30.06.2011

TRT150212T15

151,390

30.06.2011

TRT070312T14

109,717

30.06.2011

TRT140312T15

94,207

30.06.2011

TRT250412T11

93,226

30.06.2011

TRT080812T26

90,887

30.06.2011

TRT260912T15

109,388

30.06.2011

TRT071112T14

88,807

30.06.2011

TRT090113T13

103,693

30.06.2011

TRT200213T25

86,583

30.06.2011

TRT030413T16

104,530

30.06.2011

TRT100413T17

103,757

30.06.2011

TRT260613T17

103,845

30.06.2011

TRT140813T19

152,171

30.06.2011

TRT280813T13

118,525

30.06.2011

TRT091013T12

99,499

30.06.2011

TRT201113T16

105,279

30.06.2011

TRT290114T18

98,753

30.06.2011

TRT260214T10

106,992

30.06.2011

TRT020414T16

108,232

30.06.2011

TRT210514T12

138,856

30.06.2011

TRT040614T12

97,684

30.06.2011

TRT160714T17

104,771

30.06.2011

TRT060814T18

109,211

30.06.2011

TRT011014T19

134,133

30.06.2011

TRT110215T16

119,286

30.06.2011

TRT290415T14

112,430

30.06.2011

TRT170615T16

102,601

30.06.2011

TRT270116T18

102,459

30.06.2011

TRT040516T11

102,684

30.06.2011

TRT280916T19

101,565

30.06.2011

TRT040117T14

102,220

30.06.2011

TRT190717T11

103,277

30.06.2011

TRT251017T18

100,753

30.06.2011

TRT240118T19

103,133

30.06.2011

TRT150120T16

110,764

30.06.2011

TRT010420T19

117,544

30.06.2011

TRT060121T16

105,496

06.07.2011

TRT180112F19

102,004

30.06.2011

TRB200711T14

99,600

30.06.2011

TRB070911T19

98,549

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

30.06.2011

TRSMRNH61214

101,692

Özel Sektör Tahvili

30.06.2011

TRSAKFH31213

104,179

30.06.2011

TRSTISB31213

94,058

30.06.2011

TRSTPFC61210

101,028

30.06.2011

TRSSKBK91212

100,454

30.06.2011

TRSTISBK1216

88,248

30.06.2011

TRSTPFCK1211

100,405

30.06.2011

TRSTPFC51310

102,201

30.06.2011

TRSCKKBE1316

100,940

Banka Bonosu

30.06.2011

TRQAKBK71117

99,333

30.06.2011

TRQTISB81113

99,288

30.06.2011

TRQTISBE1117

97,717

30.06.2011

TRQTISBA1111

96,508

30.06.2011

TRQAKBKA1116

96,340

* 30.06.2011 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü de 30.06.2011’dir. 06.07.2011 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü ise 30.06.2011 olduğundan, bu tahvil ve bonolar için 06.07.2011 valör tarihli fiyatlar dikkate alınmaktadır.

** İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat

gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır.

Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.