Numara : 72
Tarih : 14.6.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/72

KONU: Kısa Vadeli Sigorta Kolları ve Genel Sağlık Sigortası Hak Sahipliği İşlemlerine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı.

13 Haziran 2011 tarihli ve 2011/50 sayılı SGK Genelgesinde özetle aşağıdaki konularda açıklamalarda bulunulmuştur.

A. Kısa Vadeli Sigorta Kolları İşlemleri

1. İş kazası ve meslek hastalığı

2. Meslek hastalığı

3. İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması

4. İş kazası ve meslek hastalığı hallerinde sağlanan haklar ve yararlanma şartları

5. Hastalık sigortası

6. Analık sigortası

7. Geçici iş göremezlik uygulamaları

8. Sigortalılığın sona ermesi

9. Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler

10. İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortasında işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

11. Süresinde bildirilmeyen sigortalılarda işverenin sorumluluğu

12. Sigortalıdan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması ve iş göremezliğinin artmasında sigortalının sorumluluğu

13. Tarım işçileri, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, iş kaybı tazminatı alanlar, işsizlik ödeneği alanlar ile topluluk sigortasına tabi olanlar için kısa vadeli sigorta kolları uygulaması

B. Genel Sağlık Sigortası Hak Sahipliği İşlemleri

1. Genel sağlık sigortası hak sahipliği kapsamı

2. Genel sağlık sigortalısı sayılmayanlar

3. Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmayanlar

4. Genel sağlık sigortası hak sahipliğinin oluşturulması


Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.


Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.