VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/5

KONU: 2011 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri ve Motorlu Taşıtların Satış İşlemleri.

29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan yayımlanan 37 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde, 2011 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri %7,7 (yedi virgül yedi) arttırılarak yeniden belirlenmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

436

304

172

129

48

1301 - 1600 cm³ e kadar

697

523

304

215

84

1601 - 1800 cm³ e kadar

1.227

961

566

346

136

1801 - 2000 cm³ e kadar

1.931

1.490

876

523

208

2001 - 2500 cm³ e kadar

2.897

2.105

1.315

787

313

2501 - 3000 cm³ e kadar

4.038

3.513

2.196

1.183

436

3001 - 3500 cm³ e kadar

6.150

5.534

3.334

1.666

613

3501 - 4000 cm³ e kadar

9.667

8.348

4.918

2.196

876

4001 cm³ ve yukarısı

15.820

11.863

7.027

3.160

1.227

2-Motosikletler

100 - 250 cm³ e kadar

84

65

48

31

14

251 - 650 cm³ e kadar

172

129

84

48

31

651 - 1200 cm³ e kadar

436

260

129

84

48

1201 cm³ ve yukarısı

1.052

697

436

346

172

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

523

346

172

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

697

436

260

1901 cm³ ve yukarısı

1.052

697

436

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.315

787

346

26 - 35 kişiye kadar

1.578

1.315

523

36 - 45 kişiye kadar

1.755

1.490

697

46 kişi ve yukarısı

2.105

1.755

1.052

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.'a kadar

470

313

155

1.501 - 3.500 kg'a kadar

946

550

313

3.501 - 5.000 kg'a kadar

1.420

1.183

470

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1.578

1.340

630

10.001 - 20.000 kg'a kadar

1.894

1.578

946

20.001 kg ve yukarısı

2.369

1.894

1.102

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

8.787

7.027

5.270

4.216

1.151 - 1.800 kg.'a kadar

13.183

10.544

7.908

6.326

1.801 - 3.000 kg.'a kadar

17.577

14.062

10.544

8.436

3.001 - 5.000 kg.'a kadar

21.974

17.577

13.183

10.544

5.001 - 10.000 kg.'a kadar

26.369

21.094

15.820

12.654

10.001 - 20.000 kg.'a kadar

30.764

24.611

18.456

14.762

20.001 kg. ve yukarısı

35.159

28.126

21.094

16.875

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Söz konusu tebliğe aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

37 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.