VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/31

KONU ÖTV Kanunu'na Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır.

Bilindiği gibi 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 Sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanun'un 87. maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ekinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listeler, 6111 Sayılı Kanun’a ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile özel tüketim vergisi kapsamına giren malların tanımlandığı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 2009 ve 2010 yılları için yapılan değişikliklere paralel olarak ÖTV Kanunu eki listelerin güncellenmesi ve halen uygulanmakta olan vergi tutar ve oranlarının bu listelerde yer alması sağlanmıştır.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de ÖTV Kanunu’na ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesi ile bazı kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin 2011/1435 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Bu Kararname incelendiğinde ise şuan yürürlükte olan ÖTV oranlarının genel olarak aynı kaldığı bununla birlikte 87.11 G.T.İ.P No.lu motor silindir hacmi 250 cm³'ü geçmeyen motosikletlerin ÖTV’si %22’den %8’e düşürüldüğü görünmektedir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.