Numara : 127
Tarih : 30.12.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/127

KONU: 2012 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2012 Yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını belirledi.

Söz konusu asgari ücret tutarları ilgili dönemlere göre aşağıdaki gibidir. Ayrıca asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti tablosuna sirküler ekinden ulaşabilirsiniz.

A- 01.01.2012 – 30.06.2012 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

29,55

886,50

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

25,35

760,50

B- 01.07.2012 – 31.12.2012 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

31,35

940,50

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

26,85

805,50

C- SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2011 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi

SSK Taban Ücreti (Aylık) TL

SSK Tavan Ücreti (Aylık) TL

01.01.2012 – 30.06.2012

886,50

5.762,40

01.07.2012 – 31.12.2012

940,50

6.113,40

D- 2011 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak “Asgari Geçim İndirimi ” İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

Ay Asgari Ücret Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 886.50 = 10.638.- TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Çalışanın Medeni Durumu

İndirim Oranı (%)

2012 yılında aylık indirim tutar TL

Bekar

50

66,49

Evli,eşi çalışmıyor

60

79,79

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

67,5

89,76

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

75

99,73

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

80

106,38

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

85

113,03

Evli, eşi çalışıyor

50

66,49

Evli, eşi çalışyor, 1 çocuklu

57,5

76,46

Evli, eşiçalışıyor, 2 çocuklu

65

86,43

Evli, eşiçalışıyor, 3 çocuklu

70

93,08

Boşanmış

50

66,49

Boşanmış, 1 çocuklu

57,5

76,46

Boşanmış, 2 çocuklu

65

86,43

Boşanmış, 3 çocuklu

70

93,08Not:
Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2011 Tarihli ve 2011/1 Sayılı Kararı

2012 İlk Altı Ayı Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti

2012 İkinci Altı Ayı Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.