Numara : 101
Tarih : 26.10.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/101

KONU: Sigaradaki Özel Tüketim Vergisi Oranlarında İndirim Yapıldı.

Hatırlanacağı üzere, 13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan, tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarilloların vergi oranları yüzde 30'dan yüzde 69'a, asgari maktu vergi tutarları ise 0.1325 liradan 0.1450 liraya; tütün içeren sigaraların ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 69'a, asgari maktu vergi tutarı da 0.1325 liradan 0.1450 liraya yükseltilmişti.

26 Ekim 2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2343 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu mallar için belirlenen vergi oranı, 2011/2304 Sayılı Karar'a eklenen geçici maddeyle, 31 Aralık 2012'ye kadar yüzde 65 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Karar’a ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.