VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/86

KONU 30.09.2010 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu’nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri
- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri
- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 30.09.2010 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 3 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR*

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI**

30.09.2010

TRT031110T10

99,336

30.09.2010

TRT081210T14

98,661

30.09.2010

TRT120111T10

102,850

30.09.2010

TRT190111T13

104,700

30.09.2010

TRT020211T11

97,575

30.09.2010

TRT130411T16

96,123

30.09.2010

TRT110511T17

95,669

30.09.2010

TRT080611T11

95,084

30.09.2010

TRT030811T14

94,034

30.09.2010

TRT070911T19

102,402

30.09.2010

TRT121011T19

92,766

30.09.2010

TRT161111T14

92,025

30.09.2010

TRT250112T14

90,400

30.09.2010

TRT150212T15

148,698

30.09.2010

TRT220212T16

101,500

30.09.2010

TRT070312T14

111,845

30.09.2010

TRT250412T11

88,515

30.09.2010

TRT080812T18

101,000

30.09.2010

TRT260912T15

110,876

30.09.2010

TRT090113T13

106,193

30.09.2010

TRT030413T16

108,526

30.09.2010

TRT100413T17

106,113

30.09.2010

TRT260613T17

105,627

30.09.2010

TRT140813T19

147,072

30.09.2010

TRT280813T13

120,875

30.09.2010

TRT201113T16

106,485

30.09.2010

TRT260214T10

107,000

30.09.2010

TRT020414T16

109,985

30.09.2010

TRT210514T12

136,535

30.09.2010

TRT160714T17

105,149

30.09.2010

TRT060814T18

109,706

30.09.2010

TRT011014T19

129,065

30.09.2010

TRT110215T16

111,887

30.09.2010

TRT290415T14

106,982

30.09.2010

TRT170615T16

107,887

30.09.2010

TRT280916T19

102,518

30.09.2010

TRT040117T14

102,151

30.09.2010

TRT190717T11

102,292

30.09.2010

TRT150120T16

112,247

30.09.2010

TRT010420T19

106,247

05.10.2010

TRT250511F17

104,351

05.10.2010

TRT180112F19

101,285

05.10.2010

TRT131010F23

101,320

30.09.2010

TRB120111T10

97,964

30.09.2010

TRB090311T13

96,957

30.09.2010

TRB200711T14

94,321

T.C. Eurobondlar

05.10.2010

US900123BD15

119,9667

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

30.09.2010

TRSAKFH31213

101,392

30.09.2010

TRSTPFC61210

104,117

30.09.2010

TRSMRNH61214

101,092


* 30.09.2010 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü de 30.09.2010’dur. 05.10.2010 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü ise 30.09.2010 olduğundan, bu tahvil ve bonolar için 05.10.2010 valör tarihli fiyatlar dikkate alınmaktadır.

** İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır.
Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.