VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/81

KONU: Tahsis Uygulamalarına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte tahsis işlemlerinde tereddüt yaşanan konularda, işlemlerin ne şekilde sonuçlandırılacağına ilişkin 2010/99 sayılı SGK Genelgesi yayınlandı.

Genelgede tahsis işlemleri aşağıda yer alan konu başlıkları altında incelenmektedir.

1. Malullük işlemleri

2. Rücu davaları

3. Yersiz ödemeler

4. Kıdem tazminatı

5. Ana ve babaya ölüm gelir/aylığı bağlama işlemleri

6. Gelir/aylık bağlama işlemleri

7. Zamanaşımı uygulamaları

8. Belediye Başkanları

9. Diğer Hususlar

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2010/99 sayılı SGK Genelgesi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.