VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/69

KONU: Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin BKK ve Sirküler yayımlandı.

25 Temmuz 2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmi Gazete'de Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisine ilişkin 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

Bununla birlikte 27 Temmuz 2010 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde konuya ilişkin 2010-4 sayılı sirküler yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarının uygulanacağı ve bu tutarın söz konusu cetveldeki malların karşılarında gösterilen orana göre hesaplanacak vergi tutarının tecil edileceği hükme bağlanmıştır.

Konuya ilişkin olarak aşağıda yer alan örnekleri inceleyebilirsiniz.

Örnek – 1

Eski uygulama

Benzol

ÖTV tutarı: 2,0135 TL/kg

Ödenecek ÖTV: 0,0150 TL/kg (2008/13835 sayılı BKK)

Tecil Edilecek ÖTV : 2,0135-0,0150=1,9985 TL/kg

Yeni Uygulama: %99,25 tecil edilecek oran

Tecil Edilecek ÖTV: 2,0135*%99,25=1,9984 TL/kg

Ödenecek ÖTV: 2,0135-1,9984=0,0151 TL/kg

Fark : 0,001 TL/kg

Örnek – 2

Eski Uygulama:

Spindle Oil:

ÖTV Tutarı: 1,0560 TL/kg

Ödenecek ÖTV: 0,3000 TL/kg (2008/14061 sayılı BKK)

Tecil Edilecek ÖTV: 1,056-0,3000=0,756 TL/kg

Yeni Uygulama: %71,50 tecil edilecek tutar

Tecil Edilecek ÖTV: 1,056*%71,5=0,755 TL/kg

Ödenecek ÖTV: 1,056-0,755=0,301 TL/kg

Fark: 0,001 TL/kg

Buna göre söz konusu kararname kapsamında ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için G.T.İ.P. numaraları itibariyle uygulanacak yürürlükteki ÖTV, tecil ve tahsil tutarlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

(I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO.

MAL İSMİ

BİRİMİ

ÖTV TUTARI (TL)

TECİL (TL)

TAHSİL (TL)

2707.10

Benzol (Benzen)

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2707.20

Toluol (Toluen)

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00

White spirit

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2710.11.25.00.00

Diğerleri

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19

Diğerleri

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00

Diğerleri

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

(Petrol eteri)

2901.10.00.90.11

Hekzan

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2901.10.00.90.12

Heptan

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2901.10.00.90.13

Pentan

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

3811.21.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

3811.29.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90

Diğerleri

Kilogram

0,065

0,0499

0,0151

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

Kilogram

0,065

0,0499

0,0151

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.21

Spindle oil

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.22

Light neutral

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.24

Bright stock

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.98

Diğerleri

Kilogram

1,056

0,7550

0,3010

(Yalnız baz yağlar)

2710.19.25.00.11

Gazyağı

Litre

0,7605

0,7453

0,0152

2710.19.25.00.19

Diğerleri

Litre

0,7605

0,7453

0,0152

(Yağlama müstahzarları)

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.91.00.00

Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.99.00.00

Diğerleri

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

(Yağlama müstahzarları)

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.10.00.00

Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.90.00.00

Diğerleri

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ve Sirkülere aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

2010/668 Sayılı BKK

2010/4 sayılı Sirküler

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.