Numara : 67
Tarih : 23.7.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/67

KONU: Yabancı Çalışma İzni Başvuruları Sadece İnternet Üzerinden Yapılacaktır.

Bilindiği gibi, 1 Nisan 2010 tarihi itibariyle uygulamaya açılan yabancıların çalışma izinleri otomasyon projesi ile, yabancı personel çalışma izin talepleri doğrudan internet üzerinden e-başvuru ile yapılabilmektedir.

Söz konusu başvurular, 2 Ağustos 2010 tarihi itibari ile sadece e-başvuru sisteminden yapılacaktır. Ayrıca, başvuru tamamladıktan sonra, başvuru sahiplerinden istenilen belgelerin en geç 10 gün sonra Çalışma Bakanlığı’na elden ya da posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin elektronik imza sahibi olmalari durumunda, belgelerini elektronik imzalayarak doğrudan sisteme yükleyebilmeleri de mümkündür. Bu şekilde elektronik imzalanarak sisteme yüklenen evrakların elden ya da posta yoluyla gönderilmesine ihtiyaç kalmamaktadır.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

http://www.yabancicalismaizni.gov.tr/tr/bilgi.html

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.