VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/60

KONU: 30.06.2010 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar

Vergi Usul Kanunu'nun Değerlemeye ilişkin 279'uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263'üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 30.06.2010 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 2'inci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR*

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI**

30.06.2010

TRT180810A19

99,049

30.06.2010

TRT180810T18

104,029

30.06.2010

TRT031110T10

97,403

30.06.2010

TRT081210T14

96,666

30.06.2010

TRT120111T10

104,965

30.06.2010

TRT190111T13

109,394

30.06.2010

TRT020211T11

95,477

30.06.2010

TRT130411T16

93,919

30.06.2010

TRT110511T17

93,326

30.06.2010

TRT080611T11

92,663

30.06.2010

TRT030811T14

91,475

30.06.2010

TRT070911T19

104,633

30.06.2010

TRT161111T14

89,112

30.06.2010

TRT250112T14

87,627

30.06.2010

TRT150212T15

152,513

30.06.2010

TRT220212T16

103,000

30.06.2010

TRT070312T14

116,223

30.06.2010

TRT260912T15

113,600

30.06.2010

TRT090113T13

104,344

30.06.2010

TRT030413T16

108,160

30.06.2010

TRT100413T17

104,315

30.06.2010

TRT260613T17

105,800

30.06.2010

TRT140813T19

148,866

30.06.2010

TRT280813T13

123,381

30.06.2010

TRT201113T16

106,004

30.06.2010

TRT260214T10

108,847

30.06.2010

TRT020414T16

109,262

30.06.2010

TRT210514T12

132,105

30.06.2010

TRT160714T17

104,931

30.06.2010

TRT060814T18

109,731

30.06.2010

TRT011014T19

124,763

30.06.2010

TRT110215T16

109,112

30.06.2010

TRT290415T14

102,720

30.06.2010

TRT170615T16

102,204

30.06.2010

TRT280916T19

101,800

30.06.2010

TRT040117T14

101,650

30.06.2010

TRT150120T16

109,976

30.06.2010

TRT010420T19

100,229

06.07.2010

TRT250511F17

102,470

06.07.2010

TRT180112F19

101,247

30.06.2010

TRB140710T13

99,729

30.06.2010

TRB280710T17

99,458

30.06.2010

TRB180810T18

99,047

30.06.2010

TRB080910T19

98,647

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

30.06.2010

TRSKCTF91010

107,628

30.06.2010

TRSAKFH31213

104,139

30.06.2010

TRSTPFC61210

101,342

* 30.06.2010 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü de 30.06.2010’dur. 06.07.2010 valörlü gözüken yabancı para cinsinden tahvillerin işlem günü ise 30.06.2010 olduğundan, bu tahviller için 06.07.2010 valör tarihli fiyat dikkate alınmaktadır.

** İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır.Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.