VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/59

KONU Pasaport Harçlarının İadesine İlişkin Harçlar Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 2010/1 Sıra No’lu Harçlar Kanunu İç Genelgesinde; Pasaport harçlarında 20/06/2010 tarihinden itibaren yapılan indirimin, bu tarihten önce tahsil edilmiş olan pasaport harçlarına ilişkin olarak ret ve iade imkanı sağlamadığı açıklanmıştır.

Bilindiği gibi, 20/6/2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7/6/2010 tarihli ve 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" bölümünde yer alan harçlar, 20/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %50’ye varan oranlarda indirilerek yeniden belirlenmiştir.

Bu düzenleme sonrasında, 20/6/2010 tarihinden önce harç ödeyerek pasaport alan vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığına dilekçe ile başvurarak pasaport harcına ilişkin fark tutarlarının iade edilmesini talep etmişlerdir.

İade talepleri ile ilgili olarak mali idare, pasaport işlemlerinde uygulanan harcın, pasaportun düzenlenmesi veya temdit edilmesi ile doğmakta olduğunu ve pasaportların düzenlendiği tarih itibarıyla kanunda öngörülen tutar üzerinden harca tabi tutulacağını belirterek; 20/6/2010 tarihinden önce harcı tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten (20/6/2010) itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için, tarifedeki harç tutarlarının değişmesinden kaynaklanan fark harç tutarının mükelleflere iade edilmesinin mümkün olmayacağını belirtmiştir.

Diğer taraftan sirkülerde, pasaport harçlarına ilişkin iade talepleri için pasaport aslı ve harcın ödenmiş olduğuna ilişkin alındının aslı veya tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından onaylanmış örneği ile tahsilatı yapan veya adına tahsilat yapılan birime (vergi dairesi/malmüdürlüğü/muhasebe müdürlüğü) başvurulması ve ibraz edilen pasaportun 20/6/2010 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlendiği veya temdit edildiğinin anlaşılması halinde fazla tahsil olunan harcın ilgilisine ret ve iade edileceği açıklanmıştır.

İlgili Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.