Numara : 50
Tarih : 22.6.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/50

KONU: 01 Temmuz 2010 Tarihi İtibariyle Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları

Daha önce 2009/155 sayılı sirkülerimizle duyurduğumuz aşağıdaki konuları tekrar gündeme getirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz.

1. Asgari Ücret

1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren 01.07.2010 - 31.12.2010 dönemi için tespit edilen yeni asgari ücret tutarları uygulanacaktır.

2010 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir.

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

25,35

760,50

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

21,60

648.-

a) Asgari Ücretin Netinin Hesabı (TL/AY)

16 Yaşından Büyükler için

16 Yaşından Küçükler için

Asgari Ücret

760,50

648,00

SSK Primi % 14

106,47

90,72

İşsizlik Sig.Fonu % 1

7,61

6,48

Gelir Vergisi %15

42,28

27,94

Damga Vergisi % 066

5,02

4,28

Kesintiler Toplamı

161,39

129,42

Net Asgari Ücret

599,11

518,58

b) İşverene Maliyeti (16 Yaşını Doldurmuş İşçiler)

Asgari Ücret

760,50

SSK Primi % 19.5 (İşv.Payı)

148,30

İşveren İşsizlik Sig.Fonu % 2

15,21

İşverene Toplam Maliyet

924,01

2. Sosyal Güvenlik primine esas kazançların, 1 Temmuz 2010 – 31 Aralık 2010 döneminde uygulancak taban ve tavan tutarları

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2010 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi

SSK Taban Ücreti (Aylık) TL

SSK Tavan Ücreti (Aylık) TL

01.07.2010 – 31.12.2010

760,50

4.943,40